Jedinstveni digitalni pristupnik - Životno partnerstvo

Životno partnerstvo

Životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljena pred nadležnim tijelom u skladu s odredbama Zakona o životnom partnerstvu.

Namjeru sklapanja životnog partnerstva osobe prijavljuju mjesno nadležnom matičaru kojem pripada mjesto sklapanja životnog partnerstva.

Prijavi namjere sklapanja životnog partnerstva moraju priložiti:

  • osobne iskaznice partnera-ice na uvid,
  • presliku osobnih iskaznica svjedoka.

Ako je potrebna sudska odluka, matičar će osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo uputiti da ju pribave.

Rok za prijavu namjere sklapanja životnog partnerstva je u razdoblju od 30 do 45 dana od dana podnošenja prijave.

U sustavu e-Građani kroz aplikaciju e-Prijava životnog partnerstva omogućena je elektronička prijava sklapanja životnog partnerstva u službenim prostorijama za punoljetne građane Republike Hrvatske bez dolaska u Matični ured.

Za sastavljanje zapisnika o namjeri sklapanja životnog partnerstva upravna pristojba iznosi 70,00 kuna, a za čin sklapanja životnog partnerstva, upravna pristojba iznosi 140,00 kuna.

 

Upis činjenice sklapanja životnog partnerstva hrvatskih državljana nastalih u inozemstvu

Upisuje se u Registar životnog partnerstva prema mjestu prebivališta u RH podnositelja-ice zahtjeva. Ako podnositelj-ica zahtjeva nema prebivalište u RH, upis u Registar životnog partnerstva izvršit će se u Gradu Zagrebu.

Zahtjev za upis činjenice sklapanja životnog partnerstva ili istospolnog braka nastalih u inozemstvu se podnosi osobno, putem opunomoćenika ili putem diplomatsko-konzularnog prestavništva Republike Hrvatske u inozemstvu.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • originalni izvadak inozemnog tijela,
  • presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice (partnera-ice).

Strane javne isprave koje nisu izdane na međunarodnom obrascu trebaju biti prevedene kod ovlaštenog sudskog tumača u Republici Hrvatskoj.

Postupak upisa činjenice sklapanja životnog partnerstva nastalih u inozemstvu oslobođen je od plaćanja upravnih pristojbi.

 

Pravni temelji:
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola ("Narodne novine" broj 92/14 i 98/19)
Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koje se izdaju iz registra životnog partnerstva ("Narodne novine" broj  99/14)
Naputak za vođenje registra životnog partnerstva ("Narodne novine" broj 81/21)
Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije ("Narodne novine" broj 36/20)

 

Kontakt putem Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Obavijest građanima o radu matičnih ureda

Top