Jedinstveni digitalni pristupnik - Matica vjenčanih

Matica vjenčanih

Namjeru sklapanja braka nevjesta i ženik osobno prijavljuju matičaru mjesno nadležnom za matično područje kojem pripada mjesto sklapanja braka.

Prijavi moraju priložiti:

  • osobne iskaznice ženika i nevjeste na uvid,
  • presliku osobnih iskaznica svjedoka,
  • pravomoćno rješenje Općinskog suda o dopuštenju za sklapanje braka u slučaju maloljetnosti ženika ili nevjeste.

Rok za prijavu namjere sklapanja braka u građanskom obliku je razdoblje od 30 do 45 dana od dana sklapanja braka.

Za sklapanje braka u vjerskom obliku nevjesta i ženik pribavljaju od matičara nadležnog za matično područje kojem pripada mjesto u kojem žele sklopiti brak, potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka. Dobivena potvrda važi tri mjeseca od dana izdavanja.

Za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja braka, upravna pristojba iznosi 70,00 kn. Za sklapanje braka, upravna pristojba iznosi 140,00 kn.

U sustavu e-Građani kroz aplikaciju e-Prijava vjenčanja mladencima je omogućena elektronička prijava sklapanja braka u građanskom obliku u službenim prostorijama za punoljetne građane Republike Hrvatske bez dolaska u Matični ured.

Ženik i nevjesta prijavu namjere sklapanja braka mogu prijaviti u razdoblju od 30 do 45 dana prije sklapanja braka.

 

Upis činjenice sklapanja braka hrvatskih državljana nastalih u inozemstvu

Upisuje se na temelju izvatka iz Državne matice inozemnog tijela prema mjestu prebivališta u RH podnositelja-ice zahtjeva. Ako podnositelj-ica zahtjeva nema prebivalište u RH, upis činjenice sklapanja braka izvršit će se u Gradu Zagrebu.

Zahtjev za upis činjenice sklapanja braka nastale u inozemstvu se podnosi osobno, putem opunomoćenika ili putem diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • originalni izvadak iz matice vjenčanih ili međunarodni izvadak iz matice vjenčanih
  • presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice (ženika i nevjeste).

Strane javne isprave koje nisu izdane na međunarodnom obrascu trebaju biti prevedene kod ovlaštenog sudskog tumača u Republici Hrvatskoj.

Postupak upisa činjenice sklapanja braka nastalih u inozemstvu je oslobođen od plaćanja upravnih pristojbi.

 

Pravni temelji:
Zakon o državnim maticama ("Narodne novine" broj 96/93, 76/13 i 98/19)
Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama ("Narodne novine" broj  117/21)
Obiteljski zakon ("Narodne novine" broj 103/15, 98/19 i 47/20)
Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu ("Narodne novine" broj 48/94)

 

Kontakt putem Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Obavijest građanima o radu matičnih ureda

Top