"Županijski glasnik" broj 9/23., Osijek, 11. srpnja 2023.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

259.    Pravilnik o unutarnjem redu Tajništva Županije
260.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije
261.    Pravilnik o unutarnjem radu Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove Osječko-baranjske županije
262.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu Osječko-baranjske županije
263.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske županije
264.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Osječko-baranjske županije
265.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za investicije i razvojne projekte Osječko-baranjske županije
266.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije
267.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije
268.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije
269.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije
270.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije
271.    Pravilnik o unutarnjem redu Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije
272.    Pravilnik o unutarnjem redu Službe unutarnje revizije Osječko-baranjske županije
273.    Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2023. godini
274.    Izmjene i dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2023. godini
275.    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima i postupku za subvencioniranje kamata na stambene kredite u projektu "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"
276.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije


AKT VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA


277.    Odluka o izmjeni Statuta Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

Top