Geodetsko-katastarska izmjera zemljišta

Županija provodi Program sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2022.-2024. ("Županijski glasnik" broj 9/22.) Cilj ustrojavanja zemljišnih knjiga i informatizacija baze podataka u Republici Hrvatskoj je uspostava moderne, ažurne evidencije o pravnom stanju nekretnina, usklađene s katastarskom evidencijom, koja će obzirom na tehničke i tehnološke mogućnosti biti uspostavljena korištenjem novih informatičkih tehnologija.

Sufinanciranje državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije provodi se u suradnji s Državnom geodetskom upravom i jedinicama lokalne samouprave s područja Županije. Udio sufinanciranja Županije za poljoprivredno zemljište je 33%, a osim poljoprivrednog i za ostala zemljišta 30%. U 2023. završeni su postupci u Mrzoviću, Forkuševcima, Ivanovcima Đakovačkim i Potnjanima, dok se u 2024. godine provode postupci u Tomašancima i Semeljcima, planiraju se završiti postupci u Josipovcu Punitovačkom, Jurjevcu Punitovačkom, Punitovcima i Martinu, a započeti postupak u Breziku Našičkom.

Top