Geodetsko-katastarska izmjera zemljišta

Sufinanciranje katastarske izmjere ima za cilj uspostavu točne, pouzdane i ažurne evidencije, te izradu službenih prostornih podloga za geodetski informacijski sustav (GIS) Županije.

Dosadašnji učinci projekata uključuju: izradu katastra nekretnina, uspostavu prostornog informacijskog sustava kao osnove politike upravljanja prostorom, uspostavu sustava prikupljanja, vođenja, čuvanja, distribucije i korištenja podataka državne izmjere i katastra nekretnina.

Način financiranja određen je kroz udruživanje sredstava Državnog i Županijskog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, javnih sustava te fizičkih i pravnih osoba.

Radi uspostave točne, pouzdane i ažurne katastarske evidencije zasnovane na stvarnom stanju i usklađene sa zemljišnim knjigama na utvrđenom području u cilju uspostave pravne sigurnosti vlasništva nad nekretninama, te stvaranja preduvjeta za racionalno i funkcionalno upravljanje prostorom Osječko-baranjska županija od 2003. godine, zajedno s Državnom geodetskom upravom i jedinicama lokalne samouprave  sufinancira obavljanje geodetsko-katastarskih usluga. Sporazume o udruživanju sredstava odnosno stvaranju pretpostavki za provedbu izmjere, Osječko-baranjska županija je zaključila s 23 jedinice lokalne samouprave za  provedbu izmjere na 60.519 ha.  Osječko-baranjska županija je s jedinicama lokalne samouprave i Državnom geodetskom upravom financirala izmjeru na 43.186 ha, a za oko 33.300 ha obavljeni su svi poslovi izmjere.

Top