Energetska obnova zgrade Osnovna škola Luka Botić,na adresi Omladinska 4, Viškovci KK. 4.2.1.04.0543

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u 
javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja


Naziv
projekta:
  Energetska obnova zgrade Osnovna škola Luka Botić,na adresi Omladinska 4, Viškovci KK. 4.2.1.04.0543


Opis projekta:     

Projekti su odobreni u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektima se podupiru mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Nositelj 
projekta:
     Osječko-baranjska županija

Cilj
projekta:
     Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Razdoblje 
provedbe 
projekata:
   12. veljače 2019. godine do 3. travnja 2021. godine

Ukupna 
vrijednost
projekta: 
   1.680.938,77 kuna (izvori finaciranja- Osječko-baranjske županija 483.534,45 kina, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 363.832,01 kunu i sredstva EU 833.572,31 kunu).

Postojeće stanje zgrade:   

 0543

Godina izgradnje zgrade: 1940.

Trenutni energetski razred zgrade: C

Očekivani (planirani) energetski razred zgrade nakon obnove: B


Kontakt osoba:     Nataša Tramišak, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije, tel: 031/221-889

Više o Europskim i strukturnim fondovima na www.strukturnifondovi.hr 
Više o Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. na www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
eu proj


 
grb zupanija   Osječko-baranjska županija

 

OBZ Viskovci rgb

Top