Informacije za 25. listopada 2022.

- obrađeno 234 uzoraka

- pozitivan 31 nalaz

- hospitalizirano 29 osoba, od kojih su dvije u Respiracijskom centru

- preminula je jedna osoba (iz Osijeka, u dobi od 69 godina)

- u samoizolaciji 10 osoba

Informacije za 24. listopada 2022.

- obrađeno 62 uzorka

- pozitivno 6 nalaza

- hospitalizirano 28 osoba, od kojih su dvije u Respiracijskom centru

- preminula je jedna osoba (iz Darde, u dobi od 82 godine)

- u samoizolaciji 12 osoba

Informacije za 21. listopada 2022.

- obrađeno 174 uzoraka

- pozitivno 30 nalaza

- hospitalizirano 32 osobe

- preminula je jedna osoba (iz Belišća, u dobi od 82 godine)

- u samoizolaciji 12 osoba

Informacije za 20. listopada 2022.

- obrađeno 178 uzoraka

- pozitivno 27 nalaza

- hospitalizirano 27 osoba

- u samoizolaciji 10 osoba

Informacije za 19. listopada 2022.

- obrađeno 252 uzorka

- pozitivno 45 nalaza

- hospitalizirana 31 osoba

- u samoizolaciji 9 osoba

Top