Informacije za 16. studenoga 2022.

- obrađeno 228 uzoraka

- pozitivno 43 nalaza

- hospitalizirane su 24 osobe, od kojih su dvije u Respiracijskom centru

- u samoizolaciji 7 osoba

Informacije za 15. studenoga 2022.

- obrađen 241 uzorak

- pozitivno 14 nalaza

- hospitalizirano 19 osoba, od kojih je jedna u Respiracijskom centru

- u samoizolaciji 4 osobe

Informacije za 14. studenoga 2022.

- obrađeno 45 uzoraka

- pozitivno 5 nalaza

- hospitalizirano 18 osoba, od kojih je jedna u Respiracijskom centru

- u samoizolaciji 6 osoba

Informacije za 11. studenoga 2022.

- obrađeno 132 uzorka

- pozitivno 19 nalaza

- hospitalizirano 18 osoba, od kojih je jedna u Respiracijskom centru

- u samoizolaciji 6 osoba

Informacije za 10. studenoga 2022.

- obrađen 191 uzorak

- pozitivan 21 nalaz

- hospitalizirano 16 osoba

- u samoizolaciji 6 osoba

Top