Informacije za 16. studenoga 2022.

- obrađeno 228 uzoraka

- pozitivno 43 nalaza

- hospitalizirane su 24 osobe, od kojih su dvije u Respiracijskom centru

- u samoizolaciji 7 osoba

Top