Informacije za 28. listopada 2022.

- obrađeno 156 uzoraka

- pozitivno 28 nalaza

- hospitalizirano 28 osoba, od kojih je jedna u Respiracijskom centru

- u samoizolaciji 12 osoba

Top