Vijesti

Završna konferencija projekta „Razminiranje, obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - NATURAVITA“ održana je danas (20. rujna 2023. godine) u Hotelu Osijek. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova Projekta iznosi 49.971.620,00 eura od čega 85 posto čine bespovratna sredstva EU - Kohezijskog fonda. Nositelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., a partneri Hrvatske vode, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Javna ustanova Park prirode „Kopački rit“. Cilj projekta je razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa u Parku prirode Kopački rit i dijelu Regionalnog parka Mura-Drava.

Sudionike Završne konferencije pozdravili su potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU Domagoj Mikulić, član Uprave Hrvatskih šuma Igor Fazekaš, ravnatelj JU PP Kopački rit Ivo Bašić i direktor VGO Hrvatskih voda za sliv Dunava i donje Drave Željko Kovačević, a skupu su nazočili i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, ravnateljica Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede Renata Ojurović, ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite Damir Trut i drugi uzvanici.

- Ovim projektom Kopački rit i područje uz Dravu napokon će biti oslobođeno od mina, tog zaostalog problema i zla iz Domovinskog rata. To će nam ujedno biti i veliki poticaj za razvoj turizma, poljoprivrede i svega što radimo na ovom području Osječko-baranjske županije. Čestitam i zahvaljujem svima koji su sudjelovali u projektu - rekao je župan Ivan Anušić.

Zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin kazao je kako je riječ o velikom projektu u svakom smislu, i financijski i površinom. - Osobito je važno što će do kraja ove godine cijela Osječko-baranjska županija biti slobodna od mina, a to puno znači za sve nas, za sigurnost svih građana i posjetitelja, poručio je.

Ovo je jedan od najvećih projekata u Hrvatskoj u zaštiti prirode - rekao je ravnatelj JU PP Kopački rit Ivo Bašić. - Uz povećanje sigurnosti, važno je naglasiti da je obnovljen i zaštićen dio šuma, a kroz posjetiteljsko-edukacijske centre bitno ćemo moći poboljšati sve što nam je zadaća, a to je i edukacija najmlađih o važnosti zaštite prirode. U projektu je iznimno značajna i Studija revitalizacije vodenog eko sustava močvarnog područja Kopački rit gdje ćemo kroz predložena rješenja poboljšati uvjete staništa i vrsta - naglasio je.

- Razminiranje površine od 25 četvornih kilometara je važno za područje Osječko-baranjske županije, ali i za Hrvatsku jer vraćamo ovo područje svim građanima i gostima. Ovo je primjer jako intenzivne i kvalitetne međuresorne suradnje, naravno s važnim osloncem na fondove EU gdje pogotovo posljednjih maksimalno koristimo sve mogućnosti sufinanciranja, što nas sve skupa brže dovodi do krajnjeg cilja - rekao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Kroz projekt Naturavita od mina su očišćene površine od 2.534 hektara. Na razminiranom području pronađeno je i uništeno 5.611 eksplozivnih ostataka rata, provedena biološka obnova šuma na 868,27 hektara, izgrađeno 18 protupožarnih prosjeka, most na kanalu Barbara, završeni radovi na rekonstrukciji i opremanju Edukacijsko-posjetiteljskog centra, provedeno niz edukacija, napravljeno više studija, izgrađeno više vodomjernih postaja, provedeni monitorinzi i istraživanja prirode, flore i faune…

Prijedlozi za dodatne mjere za zaštitu od svinjske kuge

Iako pokriva čak 35 posto proizvodnje svinjskog mesa u Hrvatskoj, Osječko-baranjska županija do sada nema zabilježen niti jedan slučaj pojave Afričke svinjske kuge. Međutim, bolest je raširena na području susjednih županija, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske, kao i na području Srbije, pa je Osječko-baranjska županija područje visokog rizika.

Danas (20. rujna 2023. godine) župan Ivan Anušić stoga je sazvao još jednu koordinaciju s gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina s područja Osječko-baranjske županije, i to samo s jednom temom - Afrička svinjska kuga.

Uz čelnike Županije, općina i gradova, na koordinaciji je sudjelovala i ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić, ravnateljica HAPIH-a Darja Sokolić, Goran Jančo, predsjednik Udruge svinjogojaca OBŽ te predstavnici Savjetodavne službe, Uprave za veterinarstvo, Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a, Nacionalnog kriznog stožera za ASK Ministarstva poljoprivrede, Državnog inspektorata, veterinarskih stanica te Lovačkog saveza OBŽ.

Zbog zaraze Afričkom svinjskom kugom u susjednim županijama postoji izrazito veliki rizik prodora bolesti, stoga je Osječko-baranjska županija poduzela niz mjera, od edukacija uzgajivača i poticanja na prekategorizaciju poljoprivrednih gospodarstava do niza preventivnih aktivnosti.

- Osječko-baranjska županija drži 35 posto hrvatskog svinjogojstva, puno ljudi živi od uzgoja svinja i proizvodnje mesa i moramo voditi brigu o tome. Kako i na prethodnom sastanku, i sada smo analizirali stanje te predlažemo mjere za sprječavanje proboja ASK koje su svi prisutni gradonačelnici i načelnici jednoglasno usvojili i uputit ćemo ih svim nadležnim službama. Dakle, činimo sve što možemo da ne dođe do proboja bolesti, zato je važno da se svi striktno i sustavno držimo svih propisanih aktivnosti - rekao je župan Ivan Anušić.

- HAPIH je održao niz edukacija kako u našoj, tako i u susjednim županijama, a uz mjere koje se sada provode, najbitnije je povećanje biosigurnosti na našim farmama - istaknula je Darja Sokolić, ravnateljica HAPIH-a.

- U budućnosti ćemo u Hrvatskoj svinje moći držati samo u kategorijama 3 i 4 i zbog toga pozivam naše svinjogojce da se odluče na prekategorizaciju, a na području Osječko-baranjske županije tu prekategorizaciju plaća Ministarstvo poljoprivrede - rekao je Davor Pašalić iz HAPIH-a.

Virus duže opstaje među populacijom divljih svinja i zbog toga je Goran Jančo, predsjednik Udruge svinjogojaca, apelirao na lovačka društva da ubrzaju odstrjel divljih svinja do propisane granice biološkog minimuma.

- Ovo je dobar trenutak da se svi skupa resetiramo. Svinjogojci su ozbiljno shvatili situaciju u kojoj se nalazimo i podižu razinu biosigurnosti na farmama. Drago mi je da Županija i župan prepoznaju važnost ove teme. Moram istaknuti kako je najveći problem na onim gospodarstvima koja se pridržavaju svih sigurnosnih mjera, a ne mogu prometovati životinjama jer se ASK pojavila na susjednim gospodarstvima. Životinje su zdrave, mogu biti serološki ispitane, a ostaju na gospodarstvima koja su u problemu jer imaju velike troškove, a ne mogu prometovati svinjama. Za to se mora iznaći dugoročno rješenje - rekao je Jančo.

Osječko-baranjska županija u kontinuitetu poduzima mjere za suzbijanje širenja ASK i time na uvelike pomaže Ministarstvu poljoprivrede i veterinarskom sustavu na terenu, rekla je Tatjana Karačić, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

- Provode se popisi svih objekata i lokacija na kojima se drže svinje kako bi se na lokacijama na kojima se drže neregistrirane svinje omogućilo da se one maknu. Isto tako svi objekti koji ne mogu udovoljiti biosigurnosnim mjerama, a kao takvi predstavljaju vrlo veliki rizik od širenja bolesti, intencija je da se svinje s takvih gospodarstava otpreme u klaonicu ili zakolju na vlastitom gospodarstvu kako bi se meso iskoristilo - dodala je Karačić.

Podaci o širenju zaraze i eutanaziji mijenjaju se iz dana u dan, danas je više od 800 gospodarstava na kojima je potvrđena Afrička svinjska kuga, a broj usmrćenih svinja već je blizu 20 tisuća.

S ciljem sprječavanja prodora bolesti na područje najveće istočne županije, Osječko-baranjska županija je u koordinaciji s gradonačelnicima, načelnicima i svinjogojcima danas donijela zaključak o predlaganju dodatnih mjera.

Predlaže se ubrzavanje prekategorizacije u kategoriju 3 te dodatne sigurnosne mjere u vidu policijskih kontrola na ulazu i izlazu iz Osječko-baranjske županije te dodatne biosigurnosne mjere na području županije.

Također se predlaže i sufinanciranje dezinfekcijskih barijera, zaštitne opreme i punktova za dezinfekciju za vlasnike gospodarstava. Traži se kontinuirano izvještavanje od strane stručnih službi Ministarstva i koordiniranje aktivnosti s čelnicima J(R)SL putem sustava Civilne zaštite te da se omogući promet testiranih zdravih svinja u kategoriji 3. na gospodarstvima na kojima nema pojave bolesti, a nalaze se u blizini gospodarstava sa zaraženim svinjama.

U slučaju prodora bolesti, a s ciljem sprječavanja širenja predlaže se provođenje eutanazije svinja tek kad dođe vozilo za odvoz istih te da predstavnici Civilne zaštite obavezno budu prisutni kod svih radnji eutanazije, utovara, otpreme i slično.

Kao pomoć svinjogojcima u ovom za njih iznimno teškom razdoblju, uz već aktivne mjere, predlaže se brža isplata sredstava i osiguravanje rasplodnog materijal za sve one koji se žele nastaviti baviti svinjogojstvom, a dok traje zabrana uzgoja svinja osiguravanje svinjogojcima primjerenih primanja za život njihovih obitelji kao i dopuna propisa vezanih uz kvalitetu mesa posebno svinjetine iz uvoza.

U novoobnovljenom prostoru Regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske danas (19. rujna 2023. godine) je održan sastanak projektnih partnera na kojem su predstavljene provedene aktivnosti te je predložen daljnji plan provedbe projekta. Partneri su obišli nove prostore u sklopu OŠ J. Kozarac, Josipovac Punitovački u kojima se nalaze opremljene učionice za matematiku i informatiku, laboratorij kemije, radionica s laserskim i 3D printerima, planetarij i zvjezdarnica. Prostor će uskoro biti stavljen u funkciju provedbe radionica s učenicima i učiteljima. Sve aktivnosti provode se u sklopu provedbe projekta "Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske" čiji je nositelj Osječko-baranjska županija,a financiran je iz Financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014.-2021. godine i sredstava Državnog proračuna RH.

Podsjetimo,

22. srpnja 2022. godine potpisani su Ugovori o financiranju projekata iz Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, u okviru kojeg je Osječko-baranjskoj županiji, kao nositelju, odobren projekt uspostave „Regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske“, u OŠ „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački. Ukupna vrijednost projekta je 21.020.771,60 kuna, a partneri u provedbi su: Virovitičko-podravska županija, OŠ „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački, Osnovna škola Josipa Kozaraca Slatina, Osnovna škola Suhopolje, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poduzetnički inkubator BIOS Osijek, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Vitensenteret Innlandet Gjøvik, Norveška te Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj „CEDRA“ Split. Uspješnu realizaciju svih aktivnosti osigurat će i suradnici, kao što je SSŠ Antuna Horvata u Đakovu, PMF Zagreb, Hrvatski astronomski savez i drugi. Ovaj projekt financirat će se iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške, a vrijeme provedbe je od srpnja 2022. godine do travnja 2024. godine.Po završetku projekta, planiran je nastavak ovih i sličnih aktivnosti RZC-a PAN HR.

U sklopu projekta izvode se opsežni građevinski radovi u školama partnerima, koji uključuju ugradnju zvjezdarnice, planetarija i senzomotoričke sobe. Također će se opremiti laboratorij, STEM učionice, radionicu, informatičke učionice i prateće prostore. Uz škole, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Poduzetnički inkubator BIOS će također nabavljati suvremenu opremu potrebnu za održavanje raznovrsnih edukacije za odgojno-obrazovne djelatnike, edukacije i program treninga trenera iz STEM područja, kao i iz područja IKT-a, aktivnog građanstva i poduzetništva. Također ćemo provesti i program usavršavanja OOD-a za rad s visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima u STEM područjima, kao i edukacije iz područja pedagogije i metodike. Ovim edukacijama učitelji će jačati svoje kompetencije za rad u nastavi, ali im se i pruža mogućnost educiranja za budući rad u STEM centru.
Najvažnije su brojne aktivnosti za učenike, kojima ćemo jačati njihove STEM kompetencije, kao i učeničke vještine u području IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva. Snažan naglasak je na aktivnostima za djecu koja pokazuju pojačan interes za znanstvena područja, u čemu će svakako pomoći testiranje svih učenika 4. razreda OŠ OBŽ-a i VPŽ-a na darovitost, koje ćemo provesti ove nastavne godine.

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, danas (19. rujna 2023. godine) je otvorena 1. Međunarodna znanstvena konferencija pod nazivom “Izazovi poljoprivrede u uvjetima klimatskih promjena“. Tijekom tri dana trajanja sudionici iz 15 zemalja će razgovarati o budućnosti poljoprivredne proizvodnje, duboko pogođene nezaustavljivim klimatskim promjenama. Uz dekana Fakulteta agrobiotehničkih znanosti prof.dr.sc. Krunoslava Zmaića, otvorenju konferencije nazočili su rektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku prof.dr.sc. Vlado Guberac, ravnateljica Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište u Ministarstvu poljoprivrede Sandra Zokić, zamjenik ravnateljice HAPIH-a Krunoslav Karalić te zamjenik župana Mato Lukić.

- Osijek i Osječko-baranjska županija ne mogu biti bolji domaćini ove međunarodne konferencije jer se upravo ovdje treba razgovarati o svim mogućim mjerama i rješenjima za prevladavanje problema izazvanih klimatskim promjenama. Mi smo poljoprivredni kraj koji živi od zemlje zbog čega je izuzetno važno čuti stručnjake i njihove prijedloge kako da doskočimo određenim izazovima u poljoprivrednoj proizvodnji. Osječko-baranjska županija godinama ulaže u poboljšanje poljoprivredne infrastrukture izgradnjom sustava za navodnjavanje, Regionalnog distribucijskog centra OBŽ za voće i povrće, ali i nizom mjera i potpora u poljoprivredi što ćemo činiti i u budućnosti – istaknuo je zamjenik župana Mato Lukić.

U tri dana konferencije sudjelovat će preko stotinu domaćih i stranih autora, desetak pozvanih predavača, a u programu je najavljeno oko 40 prezentacija radova podijeljenih u 6 sekcija plus sekcija postera. Izloženi radovi  nastojat će, između ostaloga, ponuditi odgovor na to kako u budućnosti prilagoditi stočarsku, ratarsku i voćarsku proizvodnju klimatskim promjenama i kako organizirati proizvodnju koja bi bila otporna na zagađenje tla i zraka.

Osječko-baranjska županija sufinancirat će ove godine kapitalna ulaganja (izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, obnavljanja i opremanja) u sportske objekte i terene u 12 jedinica lokalne samouprave(4 grada i 8 općina) te 19 klubova s područja županije. Tim povodom danas (19. rujna 2023. godine) u Velikoj vijećnici Skupštine OBŽ u Osijeku održano je potpisivanje ugovora čija je ukupna vrijednost 396.500,00 eura, a uz potpisnike ugovora tomu je nazočio i zamjenik župana Josip Miletić.

- Sredstva koje Županija dodjeljuje za kapitalna ulaganja u sportu ove su godine povećana povodom Europske regije sporta, a bit će povećana i iduće godine, i to prije svega za izgradnju sportske infrastrukture. Na natječaj su se mogle javiti jedinice lokalne samouprave i klubovi kojima je odobreno ukupno 400.000 eura. Ovo je naravno samo jedna u nizu potpora koje čini Osječko-baranjska županija da bi poboljšali sportsku infrastrukturu, unaprijedili kadar u klubovima i promovirali da je OBŽ iduće godine Europska regija sporta. Važni su brojni projekti koje želimo raditi da bi se djeca mogla kvalitetno baviti sportom te ćemo nastaviti zajednički raditi na razvoju sporta - rekao je zamjenik župana Josip Miletić.

Pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport OBŽ Tatjana Turalija istaknula je da OBŽ sustavno razvija sport na svom području, a to dokazuje i primanje titule Europske regije sporta za 2024. godinu.

- Naš imperativ je ravnomjeran razvoj infrastrukture na cijelom području, pa ove godine, a i iduće ćemo, sufinanciramo i gradove i općine. Županija godinama iz proračuna izdvaja značajna sredstva u taj razvoj, a ujedno pomažemo klubovima i udrugama. Cilj nam je uvrstiti sport na sva područja županije, omogućiti da se sportom bavi svako dijete i razne dobne skupine, osobe s poteškoćama, što je i cilj Europske regije sporta - kazala je pročelnica.

Zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin zahvalio je Županiji na potpori u vrijednosti od 50.000,00 eura namijenjenih za ugradnju reflektora na Sportskom centru Mačkamama koji koristi NK Mursa. - I Grad Osijek ulaže značajna sredstva za razvoj sportske infrastrukture na području grada, a uložena sredstva su još jedna potvrda izvrsne suradnje Grada i Županije - poručio je Vulin.

Zamjenik gradonačelnika Grada Đakova Antun Galić je također zahvalio Županiji na odobrenoj potpori (50.000,00 eura) za uređenje budućih prostorija Šahovskog kluba Đakovo, kao i pomoći za dvije sportske udruge iz Đakova. Naglasio je da ovo nije prvi put da OBŽ kao partner sudjeluje na uređenju sportskih objekata u Đakovu te podsjetio na uređenje multifunkcionalnog srednjoškolskog igrališta.

Načelnik Srećko Vuković rekao je da Općina Bizovac brine za održavanje šest sportskih centara na svom području, a ovom prigodom zahvaljuje Županiji na odobrenju sredstava (5.000,00 eura) za završnu fazu rekonstrukcije (uređenje krovišta) zgrade Nogometnog kluba "BSK Termia" Bizovac, gdje se okuplja veliki broj mladih.

Vatroslav Šrajer, predsjednik Teniskog saveza OBŽ, zahvalio je Županiji, županu i pročelnici na konstantnom praćenju i ulaganju u sport i infrastrukturu te podsjetio da Teniski klub Donji Miholjac provodi program besplatne škole tenisa za djecu, a u tijeku je izgradnja Županijskog sportskog centra.

U proračunu Osječko-baranjske županije za 2023. godinu za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene jedinica lokalne samouprave raspoređeno je 320.000,00 eura, a udrugama 76.500 eura.

Jedinice lokalne samouprave:

- Grad Beli Manastir - za izgradnju pomoćnog nogometnog terena u gradskom sportskom parku u Belom Manastiru: 50.000,00 eura.

- Općina Vuka - za izgradnju teniskog terena u Vuki: 25.000,00 eura.

- Općina Antunovac - za izgradnju vanjskog nogometnog igrališta za mali nogomet s umjetnom travom u Antunovcu: 40.000,00 eura.

- Općina Kneževi Vinogradi - za uređenje sportskog parka u Kotlini: demontaža postojeće ograde,  postavljanje nove i fasaderski radovi 10.000,00 eura.

- Općina Vladislavci - za rekonstrukciju postojećeg košarkaškog igrališta u Vladislavcima: 25.000,00 eura.

- Općina Bizovac - za rekonstrukciju zgrade Nogometnog kluba "BSK Termia" Bizovac: 5.000,00 eura.

- Općina Draž - za rekonstrukciju sportsko-rekreacijske zgrade na nogometnom igralištu u Batini:  5.000,00 eura.

- Općina Strizivojna - za izgradnju malonogometnog, teniskog i odbojkaškog igrališta u Strizivojni: 40.000,00 eura.

- Grad Đakovo - za rekonstrukciju klupskih prostorija Šahovskog kluba Đakovo: 50.000,00 eura.

- Grad Donji Miholjac - za izgradnju pumptrack biciklističke staze u Donjem Miholjcu: 10.000,00 eura.

- Općina Šodolovci - za opremanje vanjskog fitness vježbališta u Silašu: 10.000,00 eura.

- Grad Osijek - za ugradnju reflektora na Sportskom centru Mačkamama u Osijeku: 50.000,00 eura.

Udruge:

- Konjički klub "Slavonija i Baranja" Ernestinovo za nabavku konja i agregata: 3.000,00 eura.

- Nogometni klub "Bratstvo" Radikovci za postavljanje zaštitne ograde na igralištu: 2.500,00 eura.

- Udruga za promicanje borilačkog sporta i samoobrane „Martial Arts“ Osijek za rekonstrukciju klupskih prostorija: 2.500,00 eura.

- Športski nogometni klub "Višnjevac" za izradu projektne dokumentacije 2.000,00 eura.

- Nogometni klub "Mladost" Črnkovci za ugradnju tribine: 6.000,00 eura.

- Nogometni klub "Torpedo" Kuševac za opremanje svlačionica i postavljanje videonadzora:  3.000,00 eura

- Nogometni klub "Bratstvo" Jagodnjak za opremanje svlačionica i kupaonica: nabava namještaja i tuševa (opremanje sportskih objekata i terena), 2.500,00 eura.

- Hrvački klub "Osijek" za postavljanje gumenih podloga: 3.000,00 eura.

- Nogometni klub "Lila" Lila za zamjenu pokrova, žbukanje, gletanje, moleraj i rekonstrukcija:  7.500,00 eura.

- Teniski savez Osječko-baranjske županije za rekonstrukciju postojeće ograde, postavljanje lima i rasvjete 5.000,00 eura.

- Boćarski klub „Sveti Luka“ iz Josipovca za opremanje dvorane: 5.000,00 eura

- Nogometni klub "Gibarac 95" Čepinski Martinci za rekonstrukciju klupskih prostorija i  bušenje bunara: 3.000,00 eura.

- Hrvatski nogometni klub „Đakovo-Croatia“ za ugradnju sustava za navodnjavanje: 7.500,00 eura.

- Nogometni klub "Olimpija" Osijek za izgradnju zdenca: 7.500,00 eura.

- Nogometni klub "Mladost" Čeminac za izmjenu stolarije: zamjena postojećih prozora i vrata: 2.500,00 eura.

- Udruga „Kaizen“ Osijek za opremanje klupskih prostorija 1.500,00 eura

- Nogometni klub "Radnik" Josipovac za postavljanje nove ograde i kućice za rezervne igrače: 6.000,00 eura.

- Teniski klub "Baranja" iz Darde za izgradnju pratećeg objekta na glavnom teniskom terenu u Dardi: 1.500,00 eura.

- Nogometni klub "Zagorac 1952" Beljevina za opremanje svlačionica: 5.000,00 eura

Stranica 3 od 546
Top