Zaželi pomoć u kući

element2 A5 web

Naziv projekta: "Zaželi pomoć u kući" - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore:  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Osječko - baranjska županija

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek, Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Općina Antunovac, Općina Vladislavci, Općina Draž i Grad Beli Manastir.

Ukupna vrijednost projekta: 1.483.200,00 kuna (196.854,47 EUR), za koie su osigurana sredstva iz Državnog proračuna (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)

Trajanje projekta: 8 mjeseci (od 22.12.2022. do 22.8.2023. godine)

Cilj projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Svrha projekta:

Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljane skupine 30 teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja s područja Osječko-baranjske županije koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 180 krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba s područja općina Antunovac, Draž i Vladislavci te grada Belog Manastira.

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:

Osobe u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćne osobe

Više informacija:

Magdalena Grbeša, telefon broj: 031 221 656
Renata Horvat, telefon broj: 031 221 635


„Sadržaj  materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije“

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

 

***

U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije u Osijeku na Dan žena 8. ožujka 2023. godine održana je Uvodna konferencija projekta ''Zaželi pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III.

Ispred  Osječko-baranjske županije sudionike konferencije pozdravio je zamjenik župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić, dok je projekt je predstavila pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje dr. sc. Ivana Stanić. Prisutnima su se obratili i predstavnici partnera na projektu Vjekoslav Ćurić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Osijek; Ankica Vučković, rukovoditeljica Odjela za tržište rada, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek; Marjan Tomas, načelnik Općine Vladislavci te Kristina Leventić, v.d. predstojnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Županijske službe Osječko-baranjske županije.

Sudionicima konferencije su podijeljeni promotivni materijali projekta a svim prisutnim sudionicama su povodom Dana žena podijeljene ruže.

 

***

Nakon provedenih javnih oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ''Zaželi pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, s izabranim radnicama je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme. Ukupno 30 radnica je započelo s radom 1. veljače 2023. godine te će raditi ukupno 6 mjeseci odnosno do 31. srpnja 2023. godine, tokom kojeg perioda će pružati potporu i podršku za 180 starijih i nemoćnih osoba s područja općina Antunovac, Draž i Vladislavci te grada Belog Manastira.

Tijekom veljače Osječko-baranjska županija nabavila je kućanske i osnovne higijenske potrepštine koje su radnice u veljači podijelile svojim korisnicima s područja provedbe projekta.

 

 

***

Dana 12. siječnja 2023. godine Dom za starije i nemoćne osobe Osijek i Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir objavili su Javni oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ''Zaželi pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272.
Javni oglas je otvoren od 12. siječnja do 20. siječnja 2023. godine.

Javni oglas Dom za starije i nemoćne osobe Osijek
Obrazac prijave/privole

Javni oglas Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
Obrazac prijave/privole

 

***

Dana 10. siječnja 2023. godine partneri na projektu Dom za starije i nemoćne osobe Osijek i Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir poništili su Javni oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ''Zaželi pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272.

Odluka o poništenju Javnog oglasa Dom Osijek
Odluka o poništenju Javnog oglasa Dom Beli Manastir 

***

U sklopu provedbe projekta ''Zaželi pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek i Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir objavili su Javne oglase za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu na radno mjesto radnica za pomoć u kući-pružanje potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama.

Dom za starije i nemoćne osobe Osijek zapošljava 15 radnica za rad na području općine Antunovac i opće Vladislavci.

Dom za starije i nemoćne osobe zapošljava 15 radnica za rad na području općine Draž i grada Belog Manastira.

Javni oglas je otvoren od 4. do 12. siječnja 2023. godine.

Više informacija vezanih za objavljene Javne oglase dostupni su na linkovima:

Javni oglas Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

Dom OS-Javni Oglas za prijam u radni odnos

Dom OS-Prijava za prijam i privola o davanju suglasnosti za korištenjem osobnih podataka

Javni oglas Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Dom BM-Javni oglas za prijam u radni odnos

Dom-BM-Prijava za prijam i privola o davanju suglasnosti za korištenjem osobnih podataka

 

***

ZAVRŠENI PROJEKTI

 

Top