Utorak, 26 Ožujka 2024

Osječko-baranjska županija financira 235 programa i projekata u kulturi

Osječko-baranjska županija je krajem prošle godine objavila Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2024. godinu. Javnim pozivom bila su obuhvaćena programska područja djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom, knjižnična djelatnost, nakladnička i knjižarska djelatnost, muzejska i arhivska djelatnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, dramska i plesna umjetnost, vizualna umjetnost i audiovizualna djelatnost, interdisciplinarna i nova umjetnička i kulturna praksa i međunarodna kulturna suradnja i mobilnost.

Nakon provedenog vrednovanja prijavljenih programa i projekata, obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić donio je 12. ožujka 2024. godine Odluku o dodijeli financijskih sredstava prema Programu javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu.

Sredstvima u iznosu od 221.000,00 eura sufinancirat će se 235 programa i projekata ustanova u kulturi, udruga, umjetničkih organizacija, umjetnika, drugih fizičkih i pravnih osoba te jedinica lokalne samouprave koje svojom djelatnošću doprinose razvoju kulture na području cijele Osječko-baranjske županije.

Više na: https://www.obz.hr/images/Odluka_o_dodijeli_financijskih_sredstava_prema_Programu_javnh_potreba_u_kulturi_na_podru%C4%8Dju_Osje%C4%8Dko-baranjske_%C5%BEupanije_za_2024._godinu.pdf

Top