Utorak, 16 Svibnja 2023

Plan financiranja programskih aktivnosti udruga

Župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić donio je 9. svibnja 2023. godine Plan financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2023. godini. Tim Planom, a nakon postupka provedenog sukladno Odluci o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji utvrđuju se programi i projekti od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji čiji su nositelji udruge koje djeluju na području Županije, koji će se u 2023. godini financirati sredstvima planiranim za tu namjenu iz Proračuna Županije za 2023. godinu, njihovi nositelji te iznosi odobrenih potpora.

Sredstva se dodjeljuju za 158 nositelja programa/projekata u okviru 10 programskih područja u ukupnom iznosu od 167.237,36 eura, i to za programe i projekte:

          - civilnih udruga iz područja skrbi o umirovljenicima i poboljšanje kvalitete života starih osoba 9.291,00 eura,

          - vezane uz provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te za programe i projekte civilnih udruga romske manjine iz područja unapređenja položaja djece pripadnika romske nacionalne manjine 5.309,00 eura,

          - civilnih udruga u organizaciji stambenih zajednica za mlade 6.636,00 eura,

          - socijalnih samoposluga civilnih udruga 13.272,00 eura,

          - civilnih udruga iz područja radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama 3.982,00 eura,

          - civilnih udruga - psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti 6.636,00 eura,

          - civilnih udruga iz područja socijalnu skrbi 26.545,00 eura,

          - braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata 53.089,00 eura,

          - civilnih udruga iz područja zdravlja i zaštite okoliša 19.908,00 eura te

          - iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda 23.890,00 eura.

 

Više saznajte na: https://www.obz.hr/images/potpore_2023/plan_financiranja_programskih_aktivnosti_udruga_sredstvima_proracuna_osjecko_baranjske_zupanije_u_2023_godini.pdf

 

Top