element2 A5 web

ZAVRŠENI PROJEKTI:

Naziv projekta: "ZAŽELI pomoć u kući" - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, UP.02.1.1.05.0219; 

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore:  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Osječko - baranjska županija

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek, Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, općina Antunovac, općina Vladislavci, općina Darda, općina Draž, Grad Beli Manastir

Ukupna vrijednost projekta: 8.625.858,30 kuna, za koji su dodijeljena sredstva u stopostotnom iznosu

Trajanje projekta: 30 mjeseci

O PROJEKTU:

Svrha projekta :

osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 46 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja provedbe projekta kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i soc. isključenosti te potaknuti soc. uključenost i povećati kvalitetu života 184 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Aktivnosti projekta:

Akivnost. 1: Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici i

Akivnost 2: Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine

Ostvariti će se sljedeći rezultati:

  1. a) Zaposleno je 46 žena iz ciljne skupine na razdoblje od 24 mj. koje će pružati potporu i podršku za 184 krajnjih korisnika;
  2. b) 184 krajnjih korisnika pružena je kontinuirana potpora i podrška u svrhu poticanja soc. uključivanja i povećanja kvalitete života;
  3. c) svih 46 zaposlenih žena obrazovano je i/ili osposobljeno u svrhu povećanja znanja i vještina potrebnih na tržištu rada (ovisno o njihovim potrebama, ali i potrebama tržišta rada).

Područje provedbe je OBŽ s indeksom razvijenosti 46,07%, odnosno grada Osijeka 101,53%, te Općina Antunovac 70,12%, Vladislavci 57,68%, Darda 62,16%, Draž 60,59% Grad Beli Manastir 74,29%.

Visoka stopa nezaposlenosti u RH posebno pogađa žene iz ciljne skupine (nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem) osobito u ruralnim, teško dostupnim područjima i područjima sa stopom nezaposlenosti višom od prosjeka RH, kao što je planirano područje provođenja projekta (Osijek i Općine Antunovac, Vladislavci, Darda, Draž i Grad Beli Manastir).

Cilj projekta:

Uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada i unapređenje kvalitete života krajnjih korisnika čime se smanjuje socijalna isključenost obje kategorije.

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:

Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Više informacija:

Una Josipović Kondaš,
Tamara Neferanović,
Vanja Grabić
Telefon broj:  031/ 221-642


„Sadržaj  materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije“


Europski strukturni i investicijski fondovi

Europski socijalni fond

***

U sjedištu Osječko-baranjske županije u Osijeku je 11. lipnja 2021. godine održana Završna konferencija projekta ''ZAŽELI pomoć u kući''- Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, na kojoj su rezultate projekta predstavili zamjenik župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije doc.dr.sc. Ivana Stanić.
Projekt je trajao 30 mjeseci, odnosno od 14. prosinca 2018. godine do 14. lipnja 2021. godine kojega je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 204-2020. Provedbom projekta pridonijelo se kvaliteti života za više do 300 osoba starije životne dobi i zaposlilo 57 teže zapošljivih žena s područja Osječko-baranjske županije. Ukupno 46 žena je uspješno završilo program osposobljavanja za gerontodomaćicu a koje zanimanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

***

U sklopu provedbe projekta izrađena su dva promotivna videa čija svrha je prikazati ciljeve i rezultate provedbe projekta kao i njegovu važnost i utjecaj koji je imao na zaposlene žene kao i krajnje korisnike - starije i nemoćne osobe kroz prikaz njihovih osobnih priča.
Izrada video materijala sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije.

Promotivni video 1           Promotivni video 2

 

***

Zaposlene pomoćnice na projektu ''ZAŽELI pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada su i uslijed pandemije bolesti COVID-19 vrijedno radile pomažući najpotrebitijim građanima u svojim lokalnim zajednicama, općinama Antunovac, Vladislavci, Darda, Draž i gradu Beli Manastir. Pomoćnicama su osigurana dodatna zaštitna sredstva za rad-jednokratne maske i rukavice te dezinfekcijska sredstva za ruke.

***

Zaposlenih 46 pomoćnica u kući na projektu ''Zaželi pomoć u kući''-osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, uspješno je završilo program osposobljavanja za gerontodomaćicu te su 28. listopada 2020. godine podijeljena uvjerenja koja se upisuju u e-radnu knjižicu. Program osposobljavanja provelo je Pučko otvoreno učilište Poetika.

***

14. kolovoza 2020. godine započelo je obrazovni program osposobljavanja za gerontodomaćicu za 46 pripadnica ciljane skupine zaposlene na projektu „Zaželi pomoć u kući“- osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, UP.02.1.1.05.0219. Pohađanjem programa osposobljavanja pripadnice ciljane skupine proći će teorijsku i praktičnu nastavu kroz koju će usavršiti svoje vještine i proširiti znanje. Po završetku osposobljavanja primit će uvjerenje o završenom obrazovnom programu s kojim će biti konkurentnije na tržištu rada i nakon završetka projekta.

***

Nakon provedenog postupka zapošljavanja sukladno odobrenoj izmjeni ugovora manjeg značaja u sklopu provedbe projekta ''ZAŽELI pomoć u kući''- osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, 19.6.2020. godine 10 novih žena iz ciljanih skupina potpisale su ugovore o radu za obavljanje poslova pomoći u kući na period od 11 mjeseci i brinuti će o dodatnih 40 krajnjih korisnika sa područja općine Antunovac. Ukupan broj zaposlenih žena iz ciljanih skupina na projektu je 56, a pomoć u kući na mjesečnoj razini pruža se za ukupno 224 krajnja korisnika.

***

Zbog velikog broja nezaposlenih žena iz ciljanih skupina na području provedbe projekta, potreba starijih i nemoćnih osoba za potporom i podrškom te činjenice da na projektu imamo ušteda, poslana je i odobrena izmjena manjeg značaja, odnosno realokacija sredstava kojom su se stekle mogućnosti za zapošljavanjem 10 novih žena iz ciljanih skupina na period od 11 mjeseci koje će biti zaposlene kod partnera na projektu Općini Antunovac.

Detalje oglasa za radno mjesto te način prijave mogu se vidjeti na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici partnera na projektu Općini Antunovac

https://www.opcina-antunovac.hr/oglas-za-prijam-u-radni-odnos-na-odredeno-vrijeme-u-okviru-projekta-zazeli-pomoc-u-kuci-osnazivanje-i-aktiviranje-zena-na-trzistu-rada/

***

Zaposlenih 46 Pomoćnica na projektu ''ZAŽELI pomoć u kući''– osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, poboljšava kvalitetu života za ukupno 184 krajnja korisnika u općinama Draž, Darda, Antunovac, Vladislavci i gradu Beli Manastir, vrijedno obavljajući poslove pomoći u održavanju čistoće unutrašnjosti stambenih prostora i okućnice, dostavi namirnica i lijekova, plaćanju računa, pomoći pri kretanju, ustajanju i sjedanju te oblačenju i održavanju osobne higijene. Pomoćnice krajnjim korisnicima također pružaju podršku kroz razgovore i druženje i uključivanjem u društvo pratnjom i pomoći na raznim društvenim aktivnostima.

 

 ***

U sklopu provedbe projekta "Zaželi pomoć u kući" - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, UP.02.1.1.05.0219, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., ukupne vrijednosti 8.625.858,30 kuna, Osječko baranjska županija je s projektnim partnerima organizirala provedbu pet promidžbenih radionica.
Radionice su održane u općinama partnerima na projektu i gradu Belom Manastiru po rasporedu: 14.10.2019. Grad Beli Manastir, 15.10.2019. Općina Draž, 16.10.2019. Općina Darda, 17.10.2019. Općina Vladislavci i 18.10.2019. Općina Antunovac.

14.10.2019. Grad Beli Manastir

 

15.10.2019. Općina Draž

 

16.10.2019. Općina Darda

 

17.10.2019. Općina Vladislavci

 

18.10.2019. Općina Antunovac


Kroz temu promidžbene radionice „Predstavljanje projekta“ svi sudionici upoznati su sa projektom "Zaželi pomoć u kući" - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“, njegovom ukupnom vrijednosti i izvorima financiranja, trajanjem, nositeljem i partnerima, projektnim aktivnostima, ciljevima i očekivanim rezultatima projekta.
„Ublažavanje posljedica nezaposlenosti i rizika od siromaštva teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici uz poticanje socijalne uključenosti i povećanja razine kvalitete života krajnjih korisnika“ i „Osnaživanje i unapređivanje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u svrhe lakšeg pristupa tržištu rada“ teme su radionice u kojima se predstavio rad i izložene upute za rad zaposlenih pripadnica ciljne skupine u pružanju usluge potpora i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, njihove aktivnosti, prava i obveze, plan edukacije.
„Potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ tema je kojom su pružene informacije, dane upute krajnjim korisnicima, starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kojima se svakodnevno pruža usluga potpora i podrška u kućanstvu.
Na promidžbenim radionicama sudjelovali su predstavnici općina i predstavnik Grada Belog Manastira, poslodavci zaposlenih žena (Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir i Dom za starije i nemoćne osobe Osijek), zaposlene žene, krajnji korisnici uključeni u projekt, potencijalni krajnji korisnici, nezaposlene osobe te ostali zainteresirani koji su uključeni ili žele biti uključeni u projekt a kojima su sudjelovanjem na radionicama pružene brojne korisne informacije.
Cilj provedbe promidžbenih radionica u prvom dijelu je predstaviti projektne aktivnosti, ciljeve i očekivane rezultate projekta, a u drugom dijelu pružiti potrebne informacije i upute pripadnicama ciljne skupine, krajnjim korisnicima, starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju, svima koji su uključeni u projekt ili to žele biti, te ostaloj za projekt zainteresiranoj javnosti.

 

***

U sklopu provedbe projekta „ ZAŽELI pomoć u kući ”- Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, UP.02.1.1.05.0219., održati će se promidžbene radionice na području projektnih partnera: Grada Belog Manastira, općina Draž, Darda, Vladisalvci i Antunovac.

Program promidžbene radionice - Općina Antunovac
Poziv promidžbena radionica - Općina Antunovac

Program promidžbene radionice - Općina Darda
Poziv promidžbena radionica - Općina Darda

Program promidžbene radionice - Općina Vladislavci
Poziv promidžbena radionica - Općina Vladislavci

Program promidžbene radionice -Općina Draž
Poziv promidžbena radionica - Općina Draž

Program promidžbene radionice - Grad Beli Manastir
Poziv promidžbena radionica - Grad Beli Manastir

***

U sklopu projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“ 46 žena pripadnica ciljnoj skupini potpisalo je 26. travnja 2019. godine s parterima na projektu Domom za starije i nemoćne osobe Osijek i Domom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca na radno mjesto „Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
16 zaposlenih Pomoćnica Doma za starije i nemoćne osobe Osijek i 30 zaposlenih Pomoćnica Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir će od 1. svibnja 2019. godine narednih 24 mjeseca pružati kontinuiranu potporu i podršku za 184 krajnja korisnika, starijih osoba i/ili osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Belog Manastira i općina Antunovac, Darda, Draž i Vladislavci te poticati njihovu socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života.
46 zaposlenih žena kroz projekt će biti obrazovano i/ili osposobljeno u svrhu povećanja znanja i vještina potrebnih na tržištu rada te povećanja konkurentnosti i zapošljivosti.

Letak - Zaželi pomoć u kući

Objava Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI – pomoć u kući“ – osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada

 

***

U velikoj vijećnici Županijske skupštine u Osijeku 4. lipnja 2019. godine održana je Uvodna konferencija projekta „ZAŽELI pomoć u kući“ - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, ukupne vrijednosti 8.625.858,30 kuna od čega je 85% sredstava financirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., dok 15% čine sredstva Državnog proračuna.

Projekt je predstavila pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dr. sc. Ivana Stanić, a sudionike Konferencije pozdravio je župan Ivan Anušić, dok su u panel diskusiji na temu „Doprinos projekta lokalnoj zajednici“ govorili gradonačelnik Grada Belog Manastira Tomislav Rob, načelnik Općine Darda Anto Vukoje, zamjenik načelnika Općine Draž Saša Ivičin i načelnik Općine Vladislavci Marjan Tomas.

Kroz projekt ZAŽELI pomoć u kući“ - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, Osječko baranjska županija je nabavila 46 bicikala koji su u sklopu Uvodne konferencije predani novozaposlenim ženama, a koji će im olakšati obilazak i pružanje potrebne potpore i podrške krajnjim korisnicima.

 

***

U sklopu projekta „ZAŽELI pomoć u kući“ - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada Osječko baranjska županija nabavila je osnovne higijenske potrepštine i deterdžente kojima će biti zadovoljene potrebe krajnjih korisnika u razdoblju od 24 mjeseca i ostvarena potpora i podrška korisnicima.

U mjesecu svibnju 46 Pomoćnica u kući podijelile su prve pakete osnovnih higijenskih potrepština svojim korisnicima s područja Grada Belog Manastira i općina Antunovac, Darda, Draž i Vladislavci.

 

Top