Četvrtak, 07 Travnja 2022

Prigodnim akcijama u OBŽ obilježen Svjetski dan zdravlja

Nizom prigodnih događanja i akcija Osječko-baranjska županija zajedno sa zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač te udrugama danas (7. travnja 2022. godine) obilježila Svjetski dan zdravlja, čiji je ovogodišnji slogan „Naš planet, naše zdravlje“, a cilj je podići svijest o utjecaju zdravog okoliša na dobrobit i zdravlje ljudi.

Tako su u prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Huttlerovoj ulici u Osijeku djelatnici Zavoda zainteresiranim građanima pružali usluge kao što su snimanje EKG-a, mjerenja krvnog tlaka, saturacije kisika u krvi i šećera u krvi - GUK-a, naravno i obavljali svoj redoviti posao.

Patronažne sestre Doma zdravlja Osječko-baranjske županije su pristiglim građanima mjerile krvni tlak i šećer u krvi te im davale savjete o prevenciji i liječenju ovih bolesti, dok su djelatnici Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Osijek omogućili ispitivanje sluha osobama koje su željele obaviti taj pregled.

Udruga Dječji kreativni centar Dokkica organizirala je promociju edukativnog videa „Pravilna prehrana i zdrave životne navike“. Video je dio inicijative i aktivnosti multidisciplinarnog tima za podizanje svijesti o važnosti zdravih prehrambenih i životnih navika, a u tim aktivnostima sudjeluje i Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

Ljekarne srce - Ljekarne Osječko-baranjske županije priredile su promotivne aktivnosti i javnozdravstvene akcije u svrhu dodatnog poticanja građana na očuvanje zdravlja i sprječavanje bolesti. Organizirana su mjerenja krvnog tlaka i kardiovaskularnog rizika te savjetovanja o dodacima prehrani u svrhu sprečavanja kroničnih nezaraznih bolesti, kao i savjetovanje o općenitim aktivnostima potrebnim za poboljšanje zdravlja. Ljekarne su pripremile prigodne popuste i promotivne materijale u svim poslovnicama.

U Općoj županijskoj bolnici Našice organizirano je predavanje „Mentalno zdravlje i pozitivna psihologija - savjeti za zdravstvene djelatnike“.

 

Top