Socijalne usluge


PRAVNI IZVORI:

• Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.),
• Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14. i 66/15.)


POSTUPAK:

   Osječko-baranjska županija utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih sluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke sobe kao profesionalnu djelatnost (obiteljski dom, savjetovalište i usluge pomoći u kući).

   Minimalni uvjeti prostora, opreme, stručnih i drugih radnika propisani su Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga koji donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

   Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta i sva potrebna dokumentacija podnose se u Osječko-baranjskoj županiji, Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Kapucinska 40/1, 31000 Osijek te na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

   Po zaprimanju zahtjeva sa potpunom i urednom dokumentacijom imenuje se posebno povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti Pravilnikom propisanih uvjeta. Povjerenstvo obavlja očevid o čemu sastavlja zapisnik.

   Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb na temelju nalaza povjerenstva, odnosno zapisnikom utvrđenog činjeničnog stanja donosi rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licenciju). Protiv tog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu.

   Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijene uvjeti prostora u kojem pružatelj usluga obavlja djelatnost ili dio djelatnosti, ili ako se djelatnost za koju je pribavljeno rješenje proširuje ili mijenja, pružatelj usluga dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.


Dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući
Udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pružaju socijalne usluge
Pružanje socijalnih usluga kao profesionalne djelatnosti

Top