Četvrtak, 18 Ožujak 2021

Izgradnja sustava vodoopskrbe najznačajniji projekt u Općini Petlovac

Župan Ivan Anušić danas (18. ožujka 2021. godine) posjetio je Općinu Petlovac. U pratnji općinskog načelnika Milana Kneževića prvo je obišao zgradu Područne škole Petlovac, čija je obnova jedan od 54 projekata energetske obnove koji su u zadnje četiri godine realizirani na području Osječko-baranjske županije.

Na području Općine Petlovac energetska obnova provedena je i na zgradama područnih škola u Baranjskom Petrovom Selu i Novom Bezdanu, a ukupna vrijednost ta tri projekta je više od 3,87 milijuna kuna.

- Kroz politiku ravnomjernog razvoja cijele županije potičemo razvoj svih općina i gradova, a osobito smo fokusirani na manja naselja gdje je potrebno izgraditi ili dograditi infrastrukturu. Tako je i u Općini Petlovac gdje smo koristeći sredstva europskih fondova i vlastita sredstva obnovili tri školske zgrade. Pomogli smo i u realizaciji dječjeg igrališta, športskog terena, otresnica, a najveći dio pomoći ovoj općini odnosi se na izgradnju sustava vodoopskrbe koji se sada dovršava. Ukupan iznos financiranja Osječko-baranjske županije kroz projekte i izravne pomoći u protekle četiri godine u Općini Petlovac iznosi 5,35 milijuna kuna - rekao je župan Ivan Anušić.

Načelnik Milan Knežević zahvalio je županu Anušiću na dosadašnjoj pomoći u realizaciji svih projekata te naglasio kako je siguran da će se uspješna suradnja nastaviti i u narednom razdoblju. Između ostalih, nastavljaju se takio projekti besplatnog obroka za sve učenike osnovnih škola i besplatnog prijevoza učenika, a ove godine Općina Petlovac će se uključiti u županijski projekt sufinanciranja stambenih kredita građana.

Župan i načelnik Knežević potom su posjetili Baranjsko Petrovo Selo u komu je obnovljena zgrada Područne škole, a u tijeku su izgradnja vodoopskrbne mreže i obnova župne crkve.

Top