Četvrtak, 20 Kolovoza 2020

Simpozij "Zajedno i odgovorno protiv komaraca"

Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije organizatori su simpozija "Zajedno i odgovorno protiv komaraca". Simpozij se ove godine ne održava na tradicionalan način nego online, i to na Svjetski dan komaraca, 20. kolovoza.

Svjetski dan komaraca obilježava se u spomen otkrića engleskog doktora Ronalda Rossa, koji je 1897. utvrdio kako su ženke komarca Anopheles vektor za parazita iz roda Plasmodium, odgovornim za bolest malariju te ga prenose među ljudima.

Kako je njihov dan, ukratko kroz nekoliko sažetaka i prezentacija o nama najomraženijim proljetnim i ljetnim napasnicima te njihovoj kontroli u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini.
Osnovna svrha održavanja simpozija je u okupljanju stručnjaka iz prakse, znanosti, vladinih institucija, zdravstvenih ustanova radi razmjene saznanja i iskustava o implementiranju programa kontrole komaraca u praksu i javnozdravstvenom značenju komaraca. Razmjena iskustava, znanja, informiranje i edukacija samo su jedna od brojnih aktivnosti u kompleksnom sustavu kontrole komaraca koja su usmjerene prema čelništvu i upravnim službama jedinica regionalne i lokalne samouprave, javnozdravstvenim djelatnicima, stanovništvu i dr.

Više informacija na: https://www.obz.hr/index.php/zdravstvo/hrvatska-mreza-zdravih-gradova

1. Svjetski dan komaraca: zanimljivosti o „napasnicima“

doc.dr.sc. Nataša Turić

Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Svima nama koji živimo u Osječko-baranjskoj županiji komarci su dobro poznati napasnici prisutni od ranog proljeća do kasne jeseni. Osim potencijalne mogućnosti prijenosa zaraznih bolesti javnozdravstveni značaj komaraca za stanovništvo županije, ali i turiste očituje se u njihovom molestiranju, tj. narušavanju čovjekova mira pri radu, rekreaciji ili odmoru, a ubodi izazivaju dermatološke posljedice koje mogu biti značajne.

Na današnji dan, 20. kolovoza slavimo izrazito brojnu i raznoliku faunu komaraca. U svijetu je opisano oko 3500 vrsta komaraca, a u Hrvatskoj su trenutno određene 52 vrste. Povodom današnjeg dana predstavljamo nekoliko zanimljivosti o komarcima i preporuke kako smanjiti uvjete za njihov razvoj.

Podizanje svijesti o važnosti provedbe preventivnih radnji u smjeru suzbijanja i kontrole komaraca od strane pučanstva pojedine općine ili grada je moguće kroz različite načine informiranja i edukacije. Zato, ne trebate posebno voljeti komarce, ali možete proučiti nekoliko zanimljivosti i savjeta kako uspješno smanjiti njihovu brojnost u vašoj okolini.

Svjetski dan komaraca: zanimljivosti o „napasnicima“ - prezentacija


  1. KOMARCI – najsmrtonosnije životinje na zemlji

mr.sc. Ivana Vrućina, doc.dr.sc. Nataša Turić

Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Komarci (Red Diptera, Porodica Culicidae) jedna su od najrasprostranjenijih, najprilagodljivijih, najuspješnijh i najsmrtonosnijih taksonomskih skupina na Zemlji. Pronalazimo ih na svim kontinentima osim Antarktika, mogu preživjeti u većini klimatskih uvjeta a za razvoj im je neophodna stajaća voda. Pronalazimo ih na velikim dubinama u rudnicima (gotovo kilometar ispod površine) ali i na velikim visinama (oko 16 000 metara).

Obzirom na navedeno potrebno je poznavati njihov životni ciklus kao i legla u kojima ih možemo naći.  Također je potrebno upoznati se sa svim metodama i načinima uzorkovanja ličinki, odraslih jedinki i jaja komaraca, kako bi pravovremeno mogli djelovati na suzbijanje i kontrolu u našem okruženju.

KOMARCI – najsmrtonosnije životinje na zemlji - prezentacija


  1. DNK barkodiranje – metoda determinacije komaraca

Nataša Bušić, mag. educ. bio et chem.

Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Komarci (Diptera, Culicidae) oduvijek su za čovjeka predstavljali zanimljivu skupinu unutar razreda kukaca (Insecta). Dva su osnovna razloga za to; molestanti su i prijenosnici raznih patogena koji uzrokuju bolesti ljudi i životinja. Neke od bolesti koje prenose komarci jesu: groznica Zapadnog Nila (prijenosnik: Culex pipiens kompleks), malarija (prijenosnik: Anopheles maculipennis), Zika virusna infekcija (prijenosnik: Aedes aegypti); Chikungunya te Dengue groznica (prijenosnici: Aedes albopictus i Aedes aegypti), Usutu virusna infekcija (prijenosnik: Culex pipiens kompleks). Ključan korak u nadzoru i kontroli bolesti koje prenose je točna i precizna identifikacija. Determinacija komaraca dugi niz godina bazirala se samo na morfološkim oznakama. Komarci se često pojavljuju kao kompleksi vrsta, morfološki teško razlučivih, ili su razlike potrebne za determinaciju ograničene uz spol ili stadij određene vrste.

DNK barkodiranje doprinijelo je preciznijoj i pristupačnijoj determinaciji komaraca jer je neovisno o stadiju, spolu i mogućem oštećenju uzorka. Na području Hrvatske fauna komaraca za sada broji 52 vrste. U Hrvatskoj se, u sklopu projekata, provode dva istraživanja vezana za barkodiranje faune komaraca. Njihov cilj je molekularnim metodama temeljenim na genetičkim markerima potvrditi već zabilježene vrste komaraca te dati uvid u genetsku raznolikost i geografsku raspodjelu vrsta na području tri bioegografske regije Hrvatske. Također, ovi podaci imaju i važno javno-zdravstveno značenje budući će doprinijeti kvaliteti kontrole vektora.

DNK barkodiranje – metoda determinacije komaraca - prezentacija


  1. Uloga regionalne i lokalne samouprave u provođenju mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti

doc.dr.sc. Ivana Stanić

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine” broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.) te Programom mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama DDD od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11.) određene su obveze i nadležnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, odnosno općina, gradova i županije u suzbijanju zaraznih bolesti stanovništva.

Slijedom toga, Osječko-baranjska županija je poduzela niz aktivnosti kako bi se prevencija zaraznih bolesti na području Županije provodila učinkovito, organizirano te u suradnji sa lokalnom samoupravom. Poseban naglasak u Osječko-baranjskoj županiji je na prevenciji bolesti koje prenose komarci.

Župan je stoga, u prosincu 2019. godine donio Odluku o provedbi preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Osječko-baranjske županije.

U siječnju 2020. godine Župan je donio Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Osječko-baranjsku županiju u 2020. godini. Odlukom i Programom detaljno su navedene obveze jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije, te su utvrđene mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba programa.

U Proračunu Županije za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 475.000,00 kn.


Uloga regionalne i lokalne samouprave u provođenju mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti - prezentacija

  1. Uloga Službe za DDD Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u kontroli komaraca tijekom 2020. godine

Hrvoje Bekina, mag.biol.exp.

Služba za DDD Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Zavod za javno zdravstvo OBŽ izrađuje godišnje programe mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i Provedbene planove dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području općina i gradova te Osječko-baranjske županije. Sukladno smjernicama Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (European Center for Disease Prevention and Control – ECDC), a radi praćenja vektora zaraznih bolesti. Služba za DDD provodi program kontinuiranog monitoringa, tj. istraživanja o prisutnosti, vrsti, brojnosti, širenju, zaraženosti vektora zaraznih bolesti te njihovom potencijalu prijenosa patogena u svrhu procjene rizika. Provodi monitoring komaraca na području Osječko-baranjske županije.

Sukladno rezultatima provedenog monitoringa, Služba za DDD izdaje preporuke za provođenje tretmana dezinsekcije komaraca. Obavlja poslove stručnog nadzora nad mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Provodi zdravstveni odgoj lokalnog stanovništva distribucijom informativno – edukativnih plakata i letaka o komarcima kao vektorima zaraznih bolesti te individualnim uklanjanjem potencijalnih ekoloških niša, informiranjem pučanstva putem lokalnih TV postaja, radio postaja te lokalnih tiskovina itd. Provodi praćenje tigrastog komarca i drugih invazivnih vrsta komaraca na području Osječko-baranjske županije.

Uloga Službe za DDD Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u kontroli komaraca tijekom 2020. godine - prezentacija

 

  1. Grad Osijek – otok u moru komaraca

Mr. sc. Romano Kristić

Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka

Osijek, kao niti jedan drugi grad ili općina ne mogu se braniti ako se ne brane i tretiraju područja iz kojih komarci dolaze – na izvorištu.

Tijekom 2020. godine, zaključno sa danom 19. kolovoza, Zavod za javno zdravstvo OBŽ izdao je ukupno 25 preporuka za larvicidne i adulticidne tretmane na području Grada Osijeka na ukupnoj površini 18.394,50 ha. Sve preporuke su odrađene osim jedne izdane za larvicidni tretman na području Halaševo koja je odrađena djelomično zbog izrazito nepristupačnog terena. Ukupni trošak tretmana do sada (larvicidni i adulticidni) u 2020. godini bio je 1.914.197,50 kn za odrađenih 18.350,50 ha od toga 7 larvicidnih tretmana na površini 39,50 ha u vrijednosti 5.826,25 i 18 adulticidnih tretmana, 14 sa zemlje na površini 13.141 ha u vrijednosti 1.100.558,75 kn i 4 iz zraka na površini 5.170 ha u vrijednosti 807.812,50 kn. Trošak usluge monitoringa i stručnog nadzora ZZJZ OBŽ bio je 191.419,75 kn. Za kontrolu komaraca na području Grada Osijeka u 2020. ukupno je do sada izdvojeno 2.105.617,25 kn.

Godinama se unutar Osječko-baranjske županije ovom problemu pristupa nekoordinirano, i izgleda da je doista tek lanjska situacija potaknula promjene. U Gradu pozdravljamo inicijativu Županije, odnosno osnivanje Povjerenstva za koordinaciju sustava kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji u kojem aktivno sudjelujemo. Napokon su donesene i Strateške smjernice kontrole komaraca  u koje polažemo velika očekivanja, osobito glede nadzora gradova i općina te onoga što čine ili ne čine da se riješi ovaj problem. Radi se o jednom kvalitetnom dokumentu s dobrom znanstvenom i stručnom podlogom koji je osnova suzbijanja komaraca na terenu. Nema kaznenih odredbi za nepoštivanje Zakona - većina JLS ne usvaja Odlukom gradonačelnika ili načelnika Godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti i Provedbeni plan dezinsekcije, JLS ne osiguravaju sredstva za provedbu programa kontrole komaraca, a oni koji izdvajaju najčešće izdvajaju simbolično do 10 000,00 kn. Na području OBŽ ima općina i gradova koji svojim primjerom predvode novi smjer, te isto treba isticati i pohvaliti.

Osječko-baranjska županija kao donositelj strateškog dokumenta, novoosnovano Povjerenstvo i budući Centar za kontrolu komaraca dobar je put ka uspješnijoj, ekološki prihvatljivoj i učinkovitoj borbi protiv komaraca u budućnosti. Grad Osijek nudi iskustvo i pomoć, te se stavlja na raspolaganje u postizanju zajedničkog cilja – život bez komaraca.


Grad Osijek – otok u moru komaraca - prezentacija

Top