Služba unutarnje revizije

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska 4 (ulična zgrada, I. kat desno)
Fax: (031) 221-718
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica:
Suzana Tretinjak
Tel: (031) 221-716
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditelj Odsjeka:

mr. sc. Snježana Novoselnik - Voditelj Odsjeka unutarnje revizije
Tel: (031) 221-722
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Služba unutarnje revizije obavlja poslove unutarnje revizije u Županiji, unutarnje revizije proračunskih i izvanproračunskih korisnika, te trgovačkih društava i drugih obveznika podnošenja izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja je usmjerena na korištenje proračunskih sredstava sukladno zakonu te s tim u vezi neovisno i objektivno procjenjuje sustav, usklađuje strateški i godišnji plan rada sa strategijom i ciljevima Županije, planira i obavlja pojedinačne revizije, daje savjete i mišljenja sukladno procjeni rizika i utvrđenim nalazima, prati provedbu danih preporuka u izvješćima o obavljenim unutarnjim revizijama, te obavlja druge poslove stavljene u nadležnost Službe sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

 Godišnji plan Službe unutarnje revizije u Osječko-baranjskoj županiji za 2020. godinu, donio je Župan 24. prosinca 2019. godine.

Popis institucija iz nadležnosti

Strateški plan Službe unutarnje revizije u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2019. - 2021. godine, donio je Župan 18. prosinca 2018. godine.

Opći akti:

- Uputa o suradnji između Osječko-baranjske županije i proračunskih/izvanproračunskih korisnika

- Dopuna upute o suradnji između Osječko-baranjske županije i proračunskih/izvanproračunskih korisnika

- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Osječko-baranjskoj županiji

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Službi unutarnje revizije:

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru 

- Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije 

- Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru 

- Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

- Zakon o proračunu

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti  

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

- Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

- Priručnik za unutarnje revizore verzija 5.0

- Međunarodni standardi za profesionalno obavljanje interne revizije (MOPD, HIR izdanje 2017.)

Korisne poveznice:

Ministarstvo financija - Središnja harmonizacijska jedinica

 

Top