Radna tijela

Radi praćenja stanja, praćenja izvršavanja propisa i ostvarivanja utvrđene politike, proučavanja i razmatranja određenih pitanja, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga, usklađivanja djelovanja pojedinih tijela Osječko-baranjske županije te obavljanja drugih poslova iz djelokruga rada i nadležnosti župana, župan je osnovao stalna radna tijela.

U radna tijela župan imenuje predstavnike pojedinih organizacija i zajednica odnosno organa i tijela, te pojedine znanstvene i stručne djelatnike, vrsne poznavatelje problematike iz djelokruga rada radnog tijela.

Stalna radna tijela su:

 • Komisija za upravu i pravna pitanja (predsjednik: Ivan Hampovčan)
 • Komisija za financije (predsjednica: Snježana Raguž)
 • Komisija za odnose s vjerskim zajednicama (predsjednica: Marija Stanković)
 • Odbor za humanitarno razminiranje (predsjednik: Dubravko Krušarovski)
 • Savjet za informacijski sustav (predsjednik: mr.sc. Dražen Tomić)
 • Savjet za građanske inicijative (predsjednik: Ivan Radić)
 • Savjet za nacionalne manjine (predsjednik: Goran Ivanović)
 • Savjet za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju (predsjednik: Tomislav Barbarić)
 • Savjet za poljoprivredu i gospodarski razvoj (predsjednik: Petar Lagator)
 • Savjet za razvoj kontinentalnog turizma (predsjednik: Goran Ivanović)
 • Savjet za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (predsjednik: Dražen Trcović)
 • Savjet za prosvjetu (predsjednica: Marina Banović)
 • Savjet za zdravstvo (predsjednik: Oliver Pavlović)
 • Savjet za socijalnu skrb (predsjednica: Marija Vrkić)
 • Savjet za branitelje i stradalnike Domovinskog rata (predsjednik: Antun Blažević)

  

Prikaz rada radnih tijela koja je osnovao župan sastavni je dio njegovog polugodišnjeg izvješća o radu koje podnosi Skupštini.

Top