Vijećnici

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Skupština broji 51 vijećnika koje biraju građani na neposrednim izborima. Budući da srpska i mađarska nacionalna manjina imaju pravo na zastupljenost u Skupštini, a to nije postignuto na izborima 21. svibnja 2017. godine, radi ostvarivanja odgovarajuće zastupljenosti ovih manjina broj članova Županijske skupštine povećan je za četiri člana, tako da Skupština broji 55 vijećnika. Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda vijećnika.

Predsjednik Skupštine:    Dragan Vulin
Potpredsjednici Skupštine:     Ivica Čeme i  Goran Đanić

Vijećnici:

 1. dr.sc. Denis Ambruš (nezavisni)
 2. Dragan Anočić (HDZ)
 3. Ivana Bagarić (HDZ)
 4. Marko Bogatić (SDP)
 5. dr.sc. Nedeljko Bosanac (nezavisni)
 6. Branka Burić (HDZ)
 7. Marija Čačić (MOST)
 8. Ivica Čeme (HDZ)
 9. Darko Dorkić (HDZ)
 10. Marija Dujić (MOST)
 11. dr.sc. Lidija Dujmović (Živi zid)
 12. Hrvoje Duvnjak (HDZ)
 13. Goran Đanić (HNS)
 14. Marela Đurić (HDZ)
 15. Borivoj Eklemović (nezavisni, n.m.)  Izvješća neovisnog vijećnika - Borivoj Eklemović
 16. Renata Forjan (HDZ, n.m.)
 17. Velimir Golub (nezavisni)
 18. Srđan Igali (Lista grupe birača)
 19. Andrej Jurić (nezavisni)
 20. Zoran Kovač (nezavisni)
 21. Željko Kovačević (HDZ)
 22. Stjepan Krznarić (nezavisni)  Izvješća neovisnog vijećnika - Stjepan Krznarić
 23. Saša Lamza (SDP)
 24. Željko Macanić (SDP)
 25. Ivica Mandić (HNS)
 26. Anđelko Martinčević (HDZ)
 27. Leonora Martinuš (HDZ)
 28. Vjeran Miličić (nezavisni)
 29. Hrvoje Pavković (HDSSB)
 30. Marijan Peran (HDZ)
 31. dr.sc. Mirko Pešić (HDZ)
 32. Zvonko Plavčić (Snaga SiB)
 33. Zvonko Pongrac (nezavisni)
 34. dr.sc. Ivan Požgain (HDZ)
 35. Vanja Prošić (HDZ)
 36. Mirta Prusina Marušić (HDZ)
 37. Nevenka Redžep (SDP, n.m.)
 38. Sanja Rogoz-Šola (HDZ)
 39. Vinko Ručević (HNS)
 40. Darijan Rudan (nezavisni)
 41. Goran Soldo (HSS)
 42. Gordana Stjepanović (SDP)
 43. dr.sc. Željka Šapina (HDZ)
 44. Stipan Šašlin (HDZ)
 45. Jovo Šijan (HDZ, n.m.)
 46. Ivica Šimundić (MOST)
 47. Nenad Šinko (Lista grupe birača) Izvješća neovisnog vijećnika - Nenad Šinko
 48. dr.sc. Vladimir Šišljagić (Snaga SiB)
 49. dr.sc. Drago Šubarić (HDZ)
 50. Hrvoje Topalović (HDZ)
 51. Dražen Trcović (HDZ)
 52. Zvjezdana Tuma-Pavlov (Snaga SiB)
 53. Katarina Vuković Mikić (HDZ)
 54. Dragan Vulin (nezavisni)
 55. Ivo Zelić (HDZ)

Lista grupe birača - Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: dr.sc. Vladimir Šišljagić
n.m. - izabrani kao predstavnici nacionalnih manjina

Top