Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Sjedište: 31000 Osijek, Kapucinska 40
Tel: (031) 221-604
Fax: (031) 496-242
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica:
dr.sc. Ivana Stanić

Tel: (031) 221-663
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica pročelnice:
Ksenija Lukić, dipl.oec.univ.spec.st.eur.
Tel: (031) 221-653
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnica pročelnice:
Helena Skender, mag. iur. 
pomoćnik pročelnika za zdravstvo
Tel: (031) 221-659
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:
-    poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
-    poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
-    poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove čiji je osnivač Županija,
-    poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
-    poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža,
-    poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja ovih djelatnosti odnosno javnozdravstvenih mjera Županije,
-    poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju planskih akata kojima se uređuje korištenje sredstava za decentralizirane funkcije,
-    poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela,
-    poslove provođenja županijskih programa i akata u području socijalne skrbi,
-    druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o udrugama

Zakon o koncesijama

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o ustanovama

Uredba o načinu financiranja  decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Mreža javne zdravstvene službe

Mreža ugovornih subjekata medicine rada

 

 

 

Top