Upravni odjel za opću upravu

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska 4
Tel: (031) 221-670
Email:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Pročelnica Kata Kovačević
Tel: (031) 221-670
Email:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica Pročelnika
Jasna Šimunović
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Monika Baban Broder - Voditelj Odsjeka za udruge, birače i besplatnu pravnu pomoć
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za opću upravu u okviru poslova iz samoupravnog djelokruga Županije obavlja poslove koji se odnose na rješavanje o žalbi protiv rješenja izbornog povjerenstva po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Upravni odjel za opću upravu obavlja kao povjerene poslove državne uprave sukladno posebnim propisima poslove koji se odnose na: osobna stanja građana, registar birača, udruge i zaklade, besplatnu pravnu pomoć, evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i nezavisnim vijećnicima, uključujući druge poslove državne uprave povjerene Županiji koji nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela, ako župan za druge poslove s obzirom na prirodu stvari ili iz drugih opravdanih razloga ne zaduži za to drugo upravno tijelo odnosno ako iz posebnih propisa ne proizlazi drugačije.

POŠTOVANI GRAĐANI,

S OBZIROM NA IZVANREDNE OKOLNOSTI RADA USLIJED EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, A U CILJU SMANJENJA MOGUĆNOSTI PRENOŠENJA ZARAZE, MOLIMO VAS DA SVOJE ZAHTJEVE U ŠTO VEĆOJ MJERI UPUTITE

PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE NA E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. I REDOVNOM POŠTOM NA ADRESU:

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
ŽUPANIJSKA 4
31000 OSIJEK

ZA SVE DETALJNIJE INFORMACIJE ZVATI NA BROJEVE TELEFONA:

  1. ODSJEK ZA UDRUGE, BIRAČE I BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Osijek, Registar udruga: 031/221-673, 688, 674

Osijek, Registar zaklada: 031/221-673

Osijek, Registar birača: 031/221-692, 693

Osijek, Besplatna pravna pomoć: 031/221-689, 690

  1. ODSJEK ZA GRAĐANSKA STANJA

Osijek, telefon: 031/221-675

Pododsjek za državne matice (matičari)

Osijek, telefon: 031/221-679, 686, 685,676, 680, 677, 678, 683,681, 682

IZDVOJENA RADNA MJESTA:

BELI MANASTIR, telefon: 031/702-473, 478, 474, 472

DONJI MIHOLJAC, telefon: 031/630-197

ĐAKOVO, telefon: 031/811-129, 031/813-292

NAŠICE, telefon: 031/613-142, 031/613-102

VALPOVO, telefon: 031/653-151 i 031/651-055.

 

Top