Upravni odjel za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije

Sjedište: 31000 Osijek, Ribarska 1/IV
Tel: (031) 221-875
Fax: (031) 221-880
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Pročelnica:    

Nataša Tramišak, mag.iur.
Tel: (031) 221-889
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Pomoćnici pročelnice
:

Dražen Bogdan, dipl. oec.
Tel: (031) 221-879
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Gabrijela Čurković, dipl. iur.
Tel: (031) 221-888
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije je upravno tijelo koje obavlja, analitičko-planske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske, informacijske i druge stručne poslove vezane uz kapitalne investicije koje su od interesa za Županiju odnosno čiji je ona nositelj, uz pripremu i provedbu razvojnih projekata i programa razvoja Županije.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito sljedeće poslove:
- poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme plansko-analitičkih i stručnih podloga odnosno prijedloga investicijskih kretanja i razvoja Županije, praćenje njihova ostvarivanja i predlaganje mjera njihova poticanja,
- poslove pripreme, provedbe i praćenja izvršenja strateških, programskih, planskih dokumenata  ostalih akata iz nadležnosti Odjela u cilju uravnoteženog županijskog odnosno regionalnoga razvitka,
- poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata iz djelokruga rada Odjela,
- poslove pripreme i provedbe projekata čiji je nositelj Županija sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te državnih tijela u okviru djelokruga rada Odjela, te poslove koordinacije i pomoći svim poslovnim subjektima kao i javnim tijelima prilikom prijava na domaće i međunarodne projekte, u suradnji s regionalnim koordinatorom,
- poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela,
- poslove pripreme, praćenja i izvršavanja projekata i mjera u području energetike i energetske učinkovitosti,
- poslove organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja kapitalnih investicija čiji je nositelj Županija te pospješivanja izgradnje javnih objekata od posebnog značenja za Županiju,
- poslove koordiniranja i usmjeravanja upravnih tijela Županije u svezi provedbe Županijske razvojne strategije i ostalih strateških dokumenata u okviru djelokruga rada Odjela,
- poslove provedbe propisa, donesenih strateških, programskih, planskih dokumenata i općih i drugih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela,
- poslove međunarodne i međužupanijske suradnje u svezi investicijskih kretanja, poticanja prekogranične i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata na području Županije,
- poslove informiranja javnosti o potencijalnim izvorima financiranja programa i projekata od interesa za Županiju te programa i projekata gradova i općina, trgovačkih društava u su/vlasništvu Županije i ustanova u kojima je Županija su/osnivač,
- poslove uspostavljanja i održavanja informacijskog sustava s bazama podataka potrebnim za izvršavanje poslova iz djelokruga rada Odjela,
- druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o zaštiti prirode

Popis ostalih akata na temelju kojih se postupa u Upravnom odjelu objavljeni su na službenoj stranici Županije u kategoriji Propisi.

 

 

Top