Tajništvo

Sjedište: 31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2
Tel: (031) 221-501
Telefax: (031) 221-509
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Tajnik:
   

Ivan Hampovčan, dipl.iur.
Tel: 031-221-510
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Zamjenica tajnika:

Maja Alduk-Šakić, dipl.iur. 
Tel: 031-221-527
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Pomoćnici tajnika:

* Saša Forgić, dipl.polit. - pomoćnik tajnika za međužupanijsku i međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću:
Tel: 031-221-504
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

* Jerka Lukačević, dipl.iur. – pomoćnica tajnika za pravne i analitičke poslove
Tel: 031-221-528
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajništvo Županije je stručna služba koja obavlja normativno-pravne, upravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke, protokolarne i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad Skupštine te župana i zamjenika župana kao nositelja izvršne vlasti Županije te poslove uredskog poslovanja (pisarnica) i arhive za potrebe upravnih tijela.

U okviru svog djelokruga Tajništvo obavlja osobito sljedeće poslove:

-    poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela, župana i njegovih radnih tijela,
-    poslove pripreme i izrade akata koje donose ova tijela,
-    poslove obrade i davanja mišljenja o nacrtima akata  koje su pripremila druga tijela,
-    poslove pružanja pravne i druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima Skupštine i njihovim klubovima u obavljanju njihovih funkcija,
-    poslove stručne i administrativno-tehničke pomoći dužnosnicima u izvršavanju njihovih funkcija,
-    poslove vezane uz sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u radu županijskih tijela,
-    poslove organizacije i održavanja informacijskog i dokumentacijskog sustava Županije, omogućavanja korištenja raspoloživih podataka tog sustava te organiziranja i održavanja unutarnjeg informacijskog sustava županijskih tijela,
-    poslove objavljivanja donesenih akata županijskih tijela te poslove nakladništva informativnih i drugih publikacija Županije u papirnom i elektronskom obliku, čije izdavanje nije povjereno drugom tijelu,
-    poslove u svezi međužupanijske i međunarodne suradnje i protokola,
-    stručne poslove u svezi s izborima i imenovanjima iz nadležnosti Skupštine odnosno župana,
-    poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja,
-    poslove vezane uz ostvarivanje prava na pristup informacijama i odnose s javnošću,
-    poslove razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu učinkovitijeg funkcioniranja županijskih tijela,
-    poslove uredskog poslovanja (pisarnica) za upravna tijela Županije, osim za Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo,
-    poslove arhive upravnih tijela Županije,
-    druge stručne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu.

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Tajništvu:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o proračunu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o ustanovama

Zakon o sprječavanju sukoba interesa

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o ravnopravnosti spolova

Zakon o savjetima mladih

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Popis ostalih akata na temelju kojih se postupa u Tajništvu objavljeni su na službenoj stranici Županije u kategoriji Propisi.

 

Top