Sustav unutarnjih kontrola

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u okviru Osječko-baranjske županije uspostavljen je sustav unutarnjih kontrola kojeg, pored Župana i Službe unutarnje revizije, čine:

 

Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole (odgovoran za uspostavu, provedbu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola Osječko-baranjske županije)

Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije


Koordinatori za financijsko upravljanje i kontrole
(operativno provode i koordiniraju uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola kod korisnika proračuna)
Bernardica Lovrić, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za javne financije
Melita Kralik, viša savjetnica za poslove proračuna i financija u Upravnom odjelu za javne financije


Osoba zadužena za nepravilnosti
(zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru i odgovorna je za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara)
Branka Vladova, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, Osijek, Trg. A.Starčevića 2.
Tel.: (031) 221-518

Sustavu unutarnjih financijskih kontrola u Županiji pripadaju i dokumenti kojima je uređeno upravljanje rizicima. To su:

Top