Print this page

Studijsko tehnička dokumentacija geotermalnog potencijala Osječko-baranjske županije

eu proj

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: Studijsko tehnička dokumentacija geotermalnog potencijala Osječko-baranjske županije (KK.10.1.3.05.0003)

Fond: Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Program potpore: Prioritetna os 10- Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020.“ za sufinanciranje aktivnosti pripreme strateških projekata regionalnog razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu

Nositelj projekta: Osječko-baranjska županija, UO za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije

Ukupna vrijednost projekta: 3.201.000,00 kn

Iznos koji sufinancira Europska unija: 2.720.850,00 kn (85%)

Trajanje projekta: 24 mjeseci

Razdoblje provedbe : 01. kolovoza 2019. - 01. kolovoza 2021.

KRATAK OPIS PROJEKTA: 

 

Projekt Studijsko tehnička dokumentacija geotermalnog potencijala Osječko-baranjske županije ima za cilj izradu studijsko-tehničke dokumentacije geotermalnog potencijala cijelog područja županije koja će predstavljati osnovu za provedbu daljnjih istraživanja i ulaganja u korištenje geotermalne energije. Glavni rezultat projekta bit će odabir najperspektivnijih lokacija za eksploataciju geotermalnih voda u kontekstu postojećih prostornih planova i potreba specifičnih područja s ciljem definiranja zona interesa.

U zonama interesa izdvojit će se lokacije povoljne za planiranje detaljnih istraživanja te izraditi financijska procjena daljnjih istražnih radova uzimajući u obzir tehničke aspekte i namjenu  korištenja geotermalne energije.

 

Aktivnosti projekta: (1) Evaluacija postojećeg bušotinskog fonda i geotermalnog potencijala podzemlja na području Osječko-baranjske županije; (2) Izrada izvješća o geotermalnom potencijalu i mikro-lokacijama za daljnje istražne radove na području Osječko-baranjske županije; (3) Upravljanje  projektom i (4) Promidžba i vidljivost. U okviru aktivnosti (1) provest će se niz stručnih i istražnih radnji  koje obuhvaćaju analizu i interpretaciju raspoloživih geoloških i geofizičkih podataka vezanih uz postojeće bušotine i geotermalne potencijale. U okviru aktivnosti (2) izradit će se izvješće o provedenim radnjama u sklopu evaluacije postojećeg bušotinskog fonda i geotermalnog potencijala, koje će sadržavati informacije o zonama interesa i specifičnim mikro-lokacijama, pogodnima za planiranje detaljnih istraživanja s obzirom na potrebe zona. Aktivnostima (3) i (4) osigurava se upravljanje provedbom projektnih aktivnosti te promidžba i komunikacija s dionicima.

 

Eksploatacija geotermalne energije u gospodarske svrhe na području Osječko-baranjske županije u budućnosti, strateški je projekt Osječko-baranjske županije, koji se temelji na povoljnim geotermijskim karakteristikama područja, za čiju je realizaciju potrebno plansko/fazno djelovanje. U tom smislu  potrebno je izraditi studijsko-tehničku dokumentaciju geotermalnog potencijala u smislu evaluacije bušotinskog fonda i geotermalnog potencijala podzemlja, odnosno izvješće o geotermalnom potencijalu i mikro-lokacijama koje će služiti kao osnova za daljnje istražne radove i/ili komercijalizaciju istih na području Osječko-baranjske županije, odnosno Slavonije, Baranje i Srijema.

„Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije“

Poveznice:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ko