Ugradnja dizala u OŠ "I.B.Mažuranić" Strizivojna

Početak izgradnje: 2018. godina
Planirani završetak izgradnje: 2018. godina
Vrijednost investicije: 500.000,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija

Osnovna škola „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna prijavila je projektni prijedlog Poboljšanje tehničkih uvjeta škole izgradnjom dizala  kojim se omogućava kretanje osoba smanjene pokretljivosti  s obzirom da imaju dva učenika s poteškoćama u kretanju. Osječko-baranjska županija je stoga uvrstila ugradnju dizala u Plan 2018. godine te se očekuje završetak radova do kraja godine.

Top