Dogradnja OŠ "Vladimir Nazor" Đakovo

Površina: 2.478 m2
Početak izrade projektne dokumentacije: 2018. godina
Planirana vrijednost projektne dokumentacije: 800.000,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija

Postojeća školska zgrada nedostatna je za potrebe nastave, posebno za učenike s teškoćama u razvoju, a dio nastave odvija se u montažnom objektu pored škole. Planirana je rekonstrukcija postojećeg objekta i dogradnja prizemlja i dva kata. Izrađeno je idejno rješenje te je u planu izrada projektne dokumentacije, a plan je izgradnja u 2 faze.

Top