Izgradnja Ekonomske škole „Braća Radić“, Đakovo

Površina: do 6.000 m2
Početak izrade dokumentacije: 2018. godina
Planirana vrijednost investicije: 900.000,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija

Srednju ekonomsku školu "Braća Radić", Đakovo pohađa 533 učenika u 23 razrednih odjela. Nastava se odvija u objektu koji koristi i Obrtnička škola Antuna Horvata Đakovo. Postojeći objekt nije dovoljnog kapaciteta te škole rade i subotom kako bi mogle ispuniti nastavni plan i program. Nužno je potrebna izgradnja nove školske zgrade kako bi se škole odvojile. Osječko-baranjska županija je stoga u svom proračunu za 2018. godinu planirala sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi objekt čija se vrijednost procjenjuje na 48.000.000,00 kuna. Izrađeno je idejno rješenje te se nakon usvajanja navedenog idejnog rješenja može pokrenuti izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole. S obzirom na ideju dogradnje još jednog kata na postojećem objektu škole, naručeni su istražni radovi od Instituta IGH d.d. Zagreb. Radi se o geoistražnim radovima i istražnim radovima konstrukcije kako bi se utvrdila nosivost postojećeg objekta.

Top