Vodna stepenica Osijek

IZRADA STUDIJE OPRAVDANOSTI I IZVODIVOSTI INVESTICIJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKOG HIDROTEHNIČKOG SUSTAVA ZA UREĐENJE VODA I ZEMLJIŠTA (VS) OSIJEK

Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VS) Osijek definiran je Prostornim planom Osječko-baranjske županije (Županijski glasnik broj 1/02) i Strategijom prostornog razvitka Republike Hrvatske. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o potrebi razvoja Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Osječko-baranjska županija je ugovorila izradu Plana navodnjavanja za područje Osječko-baranjske županije.

Sastavni elementi VS jesu:

  • brana
  • postrojenje za proizvodnju električne energije
  • brodska prevodnica

Očekivani ukupni troškovi zahvata procjenjuju se na 2.500.000.000,00 kuna.

S obzirom na povezanost infrastrukturnih sustava na širem području, što nalaže izradu cjelovitih rješenja, nužno je bilo pokrenuti inicijativu o mogućnostima izgradnje VS Osijek.

Sudionici u realizaciji projekta osigurali su financiranje izrade Studije kako slijedi:

  1. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva - 486.780,00 kn (10%),
  2. Hrvatska elektroprivreda d.d. - 1.825.425,00 kn (37,5%),
  3. Hrvatske vode - 1.825.425,00 kn (37,5 %) ,
  4. Hrvatske autoceste d.o.o. - 486.780,00 kn (10 %) i
  5. Osječko-baranjska županija - 243.390,00 kn (5%)
  1. 2007. godine Studija je napravljena i isplaćena, no, s obzirom na složenost projekta i njegovo provođenje, potrebno je Studiju dati na reviziju neovisnim revizorima. Osim toga potrebno je napraviti Studiju procjene utjecaja na okoliš. Za financiranje navedenih aktivnosti dana 24.08.2011.g. sklopljen je sporazum o sufinanciranju između Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatske elektroprivrede d.d., Hrvatskih voda i Županije. Procijenjena vrijednost revizije Studije je 731.707,32 kuna, a Studije o utjecaju na okoliš 1.983.739,84 kuna bez PDV-a.

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2011. godinu za reviziju Studije i izradu Studije o utjecaju na okoliš planirano je 3.340.000,00 kn, od čega će Županija osigurati (15%) iz kredita, dok ostatak trebaju sufinancirati Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva sa 10%, Hrvatska elektroprivreda d.d. sa 37,5% i Hrvatske vode sa  37,5%.

U prosincu 2011. godine proveden je postupak javne nabave za izradu Stručne revizije Studije opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje vode i zemljišta (VHS OSIJEK) i odabrana je ponuda ponuditelja Hidrokonzalt d.o.o., F. Alfirevića 2, Zagreb s ukupnom cijenom ponude od 891.750,00 kn (s PDV-om), a započet je postupak javne nabave za izradu Studije o utjecaju na okoliš. 

Top