Prostorni planovi i javnopravna tijela

Informacije o dokumentima prostornog uređenja moguće je dobiti na stranici Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije i na web stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ISPU .

Osječko-baranjska županija raspolaže sustavom za upravljanje digitalnom prostornoplanskom dokumentacijom po kojoj vodi geoinformacijski sustav strateškog upravljanja te, u sklopu istoga, GEOPORTAL. GEOPORTAL omogućuje mjerenje površina i duljina te crtanje izravno na zaslonu, kao i pretraživanje sadržaja po zadanim uvjetima. Informacije za pristupanje GEOPORTALU dostupne su u uputi.

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete za provedbu zahvata za koje ovaj Upravni odjel izdaje lokacijsku dozvolu.

 

Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije održana je od 27. srpnja do 4. kolovoza 2020. godine.

Izvješće o javnoj raspravi IV. ID PPOBŽ

Više informacija o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije dostupno je na mrežnoj stranici Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije 

 

Top