eDozvola i obrasci zahtjeva

 

Stupanjem novih zakona na snagu 1. siječnja 2014. godine, ostvareni su uvjeti za izdavanje dozvola za područje cijele Hrvatske unutar jedinstvenog elektroničkog sustava što pojednostavlja i ubrzava postupak izdavanja traženog akta te je sam postupak transparentniji i pregledniji.

Da bi došao do potrebne informacije, podnositelj zahtjeva više ne ovisi o radnom vremenu institucije već zahtjev podnosi putem informacijskog sustava Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koji je namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje - eDozvola.

 
Podnositelji svoje zahtjeve za izdavanje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola te drugih akata mogu podnijeti na web stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine eDozvola . Na toj je stranici moguće ispisati obrazac zahtjeva, dobiti informacije o prostornim planovima i javnopravnim tijelima . Ako je zahtjev za izdavanje akata podnesen elektroničkim putem, te je isti propisno ispunjen, iznos upravnih pristojbi umanjuje se 15%. Skrećemo pažnju da nakon podnošenja zahtjeva elektroničkim putem, ako nije podnio zahtjev kao eGrađanin, investitor Upravnom odjelu treba dostaviti ID broj i priloge.

Obrasci zahtjeva u sustavu eDozvola:

Prijava početka građenja do 2014.
Prijava početka građenja od 2014.
Prijava početka pokusnog rada
Prijava početka radova na uklanjanju građevine
Zahtjev za dozvolu za promjenu namjene i uporabu građevine
Zahtjev za građevinsku dozvolu glede promjene investitora
Zahtjev za građevinsku dozvolu za pripremne radove
Zahtjev za građevinsku dozvolu
Zahtjev za izmjenu dopunu građevinske dozvole
Zahtjev za lokacijsku dozvolu izmjena/dopuna
Zahtjev za lokacijsku dozvolu
Zahtjev za lokacijsku informaciju
Zahtjev za potvrdu parcelacijskog elaborata
Zahtjev za privremenu uporabnu dozvolu
Zahtjev za rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole
Zahtjev za rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za rješenje o uvjetima građenja (izmjene/dopune)
Zahtjev za uporabnu dozvolu
Zahtjev za uporabnu dozvolu - građevine izgrađene do 15. veljače 1968.
Zahtjev za uporabnu dozvolu - građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01. listopada 2007.
Zahtjev za uporabnu dozvolu - za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
Zahtjev za uporabnu dozvolu - za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Zahtjev za uporabnu dozvolu - za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
Zahtjev za uporabnu dozvolu za dio građevine
Zahtjev za rješenje o produljenju važenja građevinske dozvole
Zahtjev za poništenje/ukidanje akta za građenje 

Obrasci zahtjeva izvan sustava eDozvola:

Prijava početka građenja do 2014.
Zahtjev za potvrdu glavnog projekta (izmjena/dopuna)
Zahtjev za potvrdu u svrhu uspostave vlasništva posebnih dijelova nekretnine
Zahtjev za prijepis akta
Zahtjev za uvjerenje o česticama
Zahtjev za uvjerenje o statusu i namjeni
Zahtjev univerzalni
Zahtjev za potvrdu o dostavi završnog izvješća
Zahtjev za očitovanje da se ne izdaje građevinska/uporabna dozvola
Zahtjev za potvrdu da se ne izdaje akt za uporabu


Top