Potpora za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava

 

Korisnici potpore

Prijavu za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava mogu podnijeti dobrovoljna vatrogasna društva s područja Osječko-baranjske županije koja su vlasnici vatrogasnih domova i/ili vatrogasnih spremišta.

 

 Namjena i visina potpore

Pravo na podnošenje prijave imaju ona dobrovoljna vatrogasna društva koja nemaju dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Proračunu Županije, te su dostavila potrebna izviješća o korištenju potpore ranije odobrenih sredstava bez obzira na njihovu namjenu.

Za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava raspoloživa su sredstva u iznosu do 200.000,00 kuna, a najveći mogući iznos potpore je do 20.000,00 kuna.

  • Javni poziv za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini
    Obrazac Prijave dvd 5
    Obrazac financijski plan dvd 6
Top