Potpora za kupovinu vatrogasnih vozila dobrovoljnim vatrogasnim društvima

 

Korisnici potpore

Prijavu za sufinanciranje kupovine vatrogasnih vozila (vozila za gašenje požara, vozila za tehničke intervencije i vozila za prijevoz vatrogasaca) mogu podnijeti dobrovoljna vatrogasna društva s područja Osječko-baranjske županije.

 

Namjena i visina potpore

Pravo na podnošenje prijave imaju ona dobrovoljna vatrogasna društva kojima su jedinice lokalne samouprave osigurale sufinanciranje namjene za koju podnose prijavu i koja su dostavila potrebna izviješća o pravdanju ranije odobrenih sredstava bez obzira na njihovu namjenu.

Za sufinanciranje kupovine vatrogasnih vozila dobrovoljnim vatrogasnim društvima raspoloživa su sredstva u iznosu do 200.000,00 kuna, a najveći mogući iznos potpore je do 75.000,00 kuna.

  • Javni poziv za sufinanciranje kupovine vatrogasnih vozila dobrovoljnim vatrogasnim društvima
    Obrazac prijave za kupovinu vatrogasnih vozila DVD3
    Obrazac financijski plan DVD4
Top