Potpora za organiziranje i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama

 
Korisnici potpore
Zahtjev za sufinanciranje za organiziranje i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama dobrovoljnim vatrogasnim društvima mogu podnijeti dobrovoljna vatrogasna društva s područja Osječko-baranjske županije.
Namjena i visina potpore
U postupku dodjele potpora ocjenjuje se značaj podnesenog zahtjeva za razvoj i promicanje vatrogastva na području Osječko baranjske županije s osobitim naglaskom na vatrogasna natjecanja i manifestacije od značaja za predstavljanje Županije kao aktivnog sudionika u organiziranju protupožarne zaštite i razvoju vatrogastva.
Za dodjelu potpora za organiziranje i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama dobrovoljnih vatrogasnih društava raspoloživa su sredstva u iznosu do 45.000,00 kuna, a iznos potpore je do 3.000,00 kuna što je ujedno i najveći mogući iznos potpore.
 
Top