Potpore za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Korisnici potpore

Pravo prijave za korištenje potpora imaju jedinice lokalne samouprave s područja Županije. Pravo na podnošenje prijava za potporu imaju samo podnositelji prijave koji su u cijelosti opravdali dosadašnje namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna bez obzira na namjenu te nemaju obveze prema županijskom proračunu.


Namjena i visina moguće potpore

Potpore za izradu dokumentacije se odobravaju za projekte prihvatljivih ulaganja iz podmjere 7.2. Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture i podmjere 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširivanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Potpore za prihvatljiva ulaganja iznose do 50% od ukupno nastalih troškova po pojedinom projektu, a najviše do iznosa od 250.000,00 kuna.

Potpora iz prethodnog stavka jedinici lokalne samouprave nije bespovratna nego ju je korisnik obvezan vratiti Županiji, nakon što Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvrši prvu isplatu sredstava za sve prihvatljive troškove, a među kojima su i troškovi za izradu dokumentacije za koje je Županija dodijelila potporu.

Korisnik može tijekom godine podnijeti jednu prijavu za svaku podmjeru. Ukoliko korisnik podnese više prijava tijekom godine, nova potpora se ne može odobriti dok korisnik nije Županiji u cijelosti vratio ranije odobrenu potporu za prihvatljive troškove.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove drugih poreza, naknada, doprinosa, kamata i druge srodne troškove.

Top