Potpora za manifestacije

 

Korisnici potpore

Korisnik potpore je jedinica lokalne samouprave, ustanova, znanstvena i obrazovna institucija, udruga registrirana za očuvanje tradicije i kulturne baštine, te druge fizičke i prave osobe.
Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno manifestacija se mora odvijati na području Županije.

 

Namjena i visina moguće potpore

Potpora za manifestacije dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su povezane s poljoprivrednom proizvodnjom, autohtonim proizvodima, očuvanjem tradicije i kulturne baštine, a odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, smotrama, znanstvenim skupovima i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama, a koji su nastali nakon 15. prosinca 2019. godine.

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova.
Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Top