Potpore ruralnom razvoju

 

Radi stvaranje pretpostavki za razvoj poljoprivrede i unaprjeđenje ruralnog prostora, poticanje konkurentnosti poljoprivrede i postizanje održivog razvoja ruralnog prostora, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine ("Županijski glasnik" broj 2/17., 8/17. i 4/18.), koji obuhvaća mjere koje su usklađene s uredbama Europske komisije koje uređuju državne potpore kao i mjere koje se ne smatraju državnom potporom u sektoru poljoprivrede.

U cilju provedbe mjera potpora iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Odluku o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/17., 8/17. i 4/18.), kojim su uređeni uvjeti, način i postupak odobravanja potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2016. - 2020. godine.

 

Radi stvaranja pretpostavki za provedbu Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., te ostvarivanja ciljeva iz Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi na razvoj infrastrukturnih sustava, razvoj ruralnog prostora i kontinentalnog turizma, kako bi se unaprijedila kvaliteta života u ruralnom prostoru i stvorili uvjeti za ostanak stanovništva u tim prostorima, Odlukom o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine ("Županijski glasnik" broj 6/15.) uređuju se uvjeti, način, te postupak odobravanja potpora za izradu dokumentacije za provedbu Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja jedinicama lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije.
 
Potpore se odobravaju za projekte prihvatljivih ulaganja iz podmjere 7.2. Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširivanje svih vrsta male infrastrukture i podmjere 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšavanje ili proširivanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.
 

 

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine, s godišnjom alokacijom od 333 milijuna eura, sadrži i mjeru M19 LEADER u kojoj su korisnici Lokalne akcijske grupe. Lokalna akcijska grupa je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja.

Osječko-baranjska županija prepoznala je važnost LAG-a, te u svom Proračunu osigurava sredstva za privremeno sufinanciranje odobrenih aktivnosti unutar podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije, 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a i 19.4. Tekući troškovi i animacija u okviru Mjere M19 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. godine.

Top