Potpora za istraživačke projekte u poljprivredi

Korisnici potpore

Korisnik potpore je pravna osoba registrirana za znanstvene odnosno istraživačke radove koja svoje istraživačke aktivnosti povodi na području Osječko-baranjske županije.

 

Namjena i visina potpore

Potpora se odobrava za istraživačke projekte primjenjive na poljoprivrednim gospodarstvima, a koji se odnose na istraživanje i razvoj u sektoru poljoprivrede posebno uz tržište i marketing u poljoprivredi, u području prerade, skladištenja i čuvanja poljoprivrednih proizvoda, a koja su vezana uz navodnjavanje, ratarsku i stočarsku proizvodnju te proizvodnju voća i povrća.

Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji su nastali u pripremi i provedbi istraživačkog projekta primjenjivog na poljoprivrednim gospodarstvima, a odnose se na rad istraživača, troškove instrumenata i opreme koja se upotrebljava za istraživački projekt kao i drugi materijalni troškovi koji su nastali u izravnoj vezi s istraživačkim projektom.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.

 
Arhiva

Top