Objava izvršnih lista za stambeno zbrinjavanje za 2020. godinu

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove Osječko-baranjske županije utvrdio je, sukladno članku 16. stavku 5. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 106/18. i 98/19.), izvršne Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2020. godinu te iste objavila na službenoj stranici i oglasnoj ploči Županije dana 31. ožujka 2020. godine.

Liste prvenstva sastavljene su od pravodobno podnesenih i urednih prijava za stambeno zbrinjavanje bodovanih u skladu s kriterijima navedenim u Uredbi o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje ("Narodne novine" broj 14/19.).

Lista prvenstva utvrđena je prema pojedinim modelima stambenog zbrinjavanja i to, kako slijedi:

1. Lista prvenstva za model A - stambeno zbrinjavanje davanjem u najam obiteljske kuće u državnom vlasništvu
   Lista prvenstva za 2020. - model A

2. Lista prvenstva za model B - stambeno zbrinjavanje darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju
    Lista prvenstva za 2020. - model B

3. Lista prvenstva za model C - stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana u državnom vlasništvu
  Lista prvenstva za 2020. - model C

4. Lista prvenstva za model D - stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće
    Lista prvenstva za 2020. - model D

5. Lista prvenstva za model E - stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu podnositelja prijave, odnosno darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave
    Lista prvenstva za 2020. - model E

Top