ZAVRŠENI RADOVI NA DOMOVIMA ZDRAVLJA U ĐAKOVU I BELOM MANASTIRU

DZ Đakovo rampa

 

U Domu zdravlja Đakovo završeni su radovi na preuređenju postojeće zgrade rodilišta u nove specijalističke i ostale ordinacije. Konkretno uređeno je 18 novih, modernih ordinacija (interna, opća obiteljska, pedijatrija, oftamologija i psihijatrija) koje će uvelike doprinjeti kvalitetnijem pružanju zdravstvenih usluga stanovnicima Đakova i okolice. U zgradu Doma zdravlja ugrađeno je dizalo, a u cilju poboljšanja pristupačnosti ordinacija i ostalih usluga Doma zdravlja Đakovo njegovim korisnicima.

Ukupna vrijednost radova koji se odnose na preuređenje ordinacija i ugradnju dizala iznosi 3.308.888,88 kuna.

Za potrebe grijanja ambulanti Zdravstvenih stanica Baranjsko Petrovo Selo, Duboševica i Topolje Doma zdravlja Beli Manastir izvedni su radovi na izvođenju nove plinske instalacije i priključenju na distributivni plinovod. Ovim zahvatom omogućen je ugodniji boravak pacjenata i medicinskog osoblja u ambulantama, a ujedno se doprinjelo smanjenju potrošnje energenta, a posljedično time i troškova grojanja.

Ukupna vrijednost radova na izvođenju nove plinske instalacije iznosi 175.360,94 kune.

Navedeni radovi u Domovima zdravlja Đakovo i Beli Manastir izvedeni su u sklopu projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ koji je usmjeren poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije, kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu te edukaciju medicinskog osoblja.

U POSAO UVEDENI IZVOĐAČI RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI 11 NOVIH ZGRADA JAVNE NAMJENE

IMG 6bdcf4ecd6fdbbc6b8107c28357b7b05 V

Na sastanku održanom 10. listopada 2019. godine sedam izvođača uvedeno je u posao na izvođenju radova energetske obnove za još 11 zgrada javne namjene na području Osječko-baranjske županije.

Konkretno radi se o energetskoj obnovi zgrade Opće bolnice Našice koju izvodi zajednica ponuditelja Cras d.o.o. i ILIŠIN obrt, obnovi osnovne škole Josipa Kozarca Semeljci područnih škola Koritna i Kešinci te Doma zdravlja Našice, Zdravstvene stanice Budimci koju izvodi tvrtka Ukras d.o.o., obnovi osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ zgrade predmetne nastave koju izvodi tvrtka Kulić-Invest .o.o., obnovi Srednje strukovne škole Antuna Horvata Đakovo i osnovne škole „Matija Gubec“ Magadenovac koju izvodi tvrtka HB produkt d.o.o., obnovi osnovne škole Šećerana područne škole Baranjsko Petrovo Selo i osnovne škole Kneževi Vinogradi područne škole Karanac koju izvodi tvrtka Emax d.o.o., obnovi osnovne škole Luka Botić Viškovci koju izvodi tvrtka TEHNO-ELEKTRO i obnovi osnovne škole Kneževi Vinogradi područne škole Grabovac koju izvodi tvrtka Elektro-knochl d.o.o.

Ukupna vrijednost projekata je 30.257.658,81 kuna, a ugovorena vrijednost radova iznosi 28.330.990,04 kune s rokom izvedbe radova 8 do 10 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Uz već ranije uvedene izvođače radova u posao trenutno je u tijeku energetska obnova 30 zgrada javne namjene u vlasništvu Osječko-baranjske županije u vrijednosti gotovo 100 milijuna kuna.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA IZDALA JEDINSTVENU TURISTIČKU BROŠURU

brosura

„Doživi putovanje Osječko-branjskom županijom“ predstavlja novi oblik turističkog doživljaja Osječko—baranjske županije. Naime radi se o interaktivnoj brošuri koja „oživi“ uz pomoć vašeg pametnog telefona.

Ovo je jedinstveni digitalni suvenir namijenjen je upoznavanju javnosti s određenim sadržajima s područja Županije, kao i korištenjenju novih tehnologija, u simuliranju posjete značajnim lokacijama sa selekcijom motiva koji prikazuju odabrani sadržaj Osječko-baranjske županije. Kroz interaktivni prikaz gradova, dvoraca, spomenika, sakralnih objekata, kulturne baštine, manifestacije te gastronomiju Slavonije i Baranje posjetitelj već i prije nego posjeti određenu lokaciju stječe živi doživljaj iste.

Sadržaj brošure može se aktivirati pomoću aplikacije za digitalizaciju hrvatskih znamenitosti Croatian Landmarks, dostupne za besplatno preuzimanje putem Google Play Store portala. Skeniranjem označenih fotografija unutar brošure pomoću aplikacije aktivira se takozvana proširena stvarnost, a motivi se oživljavaju na ekranu uređaja. Njih se može promatrati u 3D prostoru, zumirati, okretati te se može pročitati nekoliko dodatnih informacija i zanimljivosti vezanih uz njih.

Izdavanjem ove brošure Osječko-baranjska županija je među prvima prepoznala prednost korištenja novih tehnologija u svrhu promocije čime je još jednom pokazala da je vodeća u praćenju novih trenova.

Doživi putovanje Osječko-baranjskom županijom

ŽUPANIJA ULAŽE PREKO 41 MILIJN KUNA U ENERGETSKU OBNOVU NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA

OSIJEK Elektrotehnicka i prometna škole Osijek Istarska 3 Osijek

 

Osječko-baranjska županija ulaže značajna sredstva u energetsku obnovu zgrada javne namjene na području Grada Osijeka.

            Tako je početkom godine završena energetska obnova Graditeljsko-geodetske škole Osijek na kojoj je obnovljena fasada te je postojeća stolarija zamijenjena novom energetski učinkovitijom. Dodatna ušteda energije osigurana je i kroz rekonstrukciju sustava centralnog grijanja zamjenom dotrajalih toplinskih stanica novima. Ukupna vrijednost obnove iznosila je 10.061.660,31 kune, školska zgrada prešla je iz energetskog razreda E u B, smanjena je potrošnja energenata, a škola je ugodnija za boravak i rad.

            Tijekom srpnja i kolovoza započele su energetske obnove Doma za starije i nemoćne osobe Osijek, I. gimnazije, Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole i Elektortehničke i prometne škole Osijek.

            Najveći zahvat predviđen je na obnovi sve tri zgrade Doma za starije i nemoćne osobe izmjenom postojeće stolarije novom, toplinskom izolacijom vanjskih zidova, stropova i krova te rekonstrukcijom sustava grijanja. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi 12.086.741,55 kuna, a nakon rekonstrukcije zgrade će iz energetskog razreda E prijeći u energetski razred B čime će se ostvariti dodatna ušteda godišnje potrebe toplinske energije.

            Projektom rekonstrukcije Elektrotehničke i prometne škole Osijek ukupne vrijednosti 11.204.095,90 kuna predviđena je zamjena postojeće stolarije novom te toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade dodatno će se poboljšati rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će se smanjiti godišnje potrebe toplinske energije za grijanje, a učenici i nastavno osoblje dobit će bolje uvjete za rad i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

            Na zgradi Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđer Bošković i Medicinske škole Osijek postojeća stolarija bit će zamijenjena novom te će biti izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade dodatno će se poboljšati rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će se smanjiti godišnje potrebe toplinske energije za grijanje, a emisija CO2 bit će smanjena za 59,13%. Ukupna vrijednost radova iznosi 4.945.711,08 kuna.

            Obnovljenu školsku zgradu dobit će i učenici i nastavn osoblje I. gimnazije Osijek. Zamjenom postojeće stolarije novom te toplinskom izolacijom vanjskih zidova i krova, kao i rekonstrukcijom sustava grijanja uvelike će se poboljšati energetska svojstva školske zgrade. Na taj način godišnje potrebe toplinske energije za grijanje smanjiti će se za 152.796,00 kWh. Ukupna vrijednost svih radova iznosi 2.785.610,50 kuna, a nakon rekonstrukcije školska zgrada preći će iz energetskog razreda D u B.

            Kroz navedene projekte energetske obnove zgrada javnog sektora na području Grada Osijeka u 2018. i 2019. godini ukupno će se uložiti 41.083.819,34 kuna.

POVUČENO DODATNIH 15 MILIJUNA KUNA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU

EU sredstva

 

Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o sufinanciranju EU projekta Osječko-baranjska županija privukla je preko 15 milijuna kuna dodatnih sredstava za sufinanciranje energetske obnove zgrada. Radi se o bespovratnim i namjenskim sredstvima koji se usmjeravaju za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova. Sukladno pozivu moguće je bilo odobrenje sredstava 70% iznosa prihvatljivih troškova koje je Županija dužna osigurati iz vlastitih izvora za provedbu ovih projekata.

Konkretno radi se o energetskoj obnovi zgrada Osnovne škole „August Harambašič“ Donji Miholjac, Osnovne škole Gorjani, Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Čepin Područne škole Čepinski Martinci, Osnovne škole Antunovac, Područne škole Ivanovac, Osnovne škole „Kralja Tomislava“ Našice, Osnovne škole „Josipa Kozarca“ Semeljci, Područne škole Kešinci, Osnovne škole Kneževi Vinogradi Područnih škola Grabovac i Karanac te Osnovne škole“Luka Botić“ Viškovci. Odlukom je obuhvaćeno i sufinanciranje obnove zgrade Opće bolnice Našice, zgrade Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole Osijek, zgrade I. gimnazije Osijek, zgrade Srednje strukovne škole Antuna Horvata Đakovo, zgrade Doma Zdravlja Našice Zdravstvene stanice Budimci, zgrade Doma zdravlja Donji Miholjac Zdravstvene stanice Magadenovac i zgrade Doma za starije i nemoćne Beli Manastir. Uz projekte energetske obnove, Odlukom o sufinanciranju EU projekta odobrena je dodjela bespovratnih sredstava i za izradu projektne dokumentacije Gospodarskog centra.

Dodijeljena sredstva uvelike će Osječko-baranjskoj županiji pomoći u sufinanciranju navedenih projekata te biti poticaj za prijavu i realizaciju novih.

Top