POTPISAN UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT ISTRAŽIVANJA GEOTERMALNOG POTENCIJALA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

geotermalni

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Studijsko tehnička dokumentacija geotermalnog potencijala Osječko-baranjske županije“ potpisan je 26. srpnja 2019. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Osječko-baranjske županije.

Cilj Projekta je izrada studijsko-tehničke dokumentacije geotermalnog potencijala cijelog područja Osječko-baranjske županije koja će predstavljati osnovu za provedbu daljnjih istraživanja i ulaganja u korištenje geotermalne energije. Glavni rezultat projekta bit će odabir najperspektivnijih lokacija za eksploataciju geotermalnih voda unutar postojećih prostornih planova i potreba specifičnih područja s ciljem definiranja zona interesa. U zonama interesa izdvojit će se lokacije povoljne za planiranje detaljnih istraživanja te izraditi financijska procjena daljnjih istražnih radova uzimajući u obzir tehničke aspekte i namjenu korištenja geotermalne energije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.201.000,00 kunu, od čega Europska unija sufinancira 2.720.850,00 kuna. Početak projekta je 1. kolovoz 2019. godine, predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.

Korak bliže ulaganju u širokopojasni Internet

Širokopojasni

Provedena je prva i započela je druga faza provedbe javnog Poziva „Izgradnja mreža slijedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža slijedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.2020.

U prvoj fazi provedbe Poziva, Osječko-baranjska županija, kao nositelj projekta (NP), dostavila je Iskaz interesa te Plan razvoja širokopojasne infrastrukture /PRŠI/ za područje općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, označen kao Područje Osijek C, koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo i javno objavilo na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova.

Javno je objavljen i PRŠI za područje grada Valpova, označen kao Područje Osijek B, koji obuhvaća i područja grada Belišća i općina Bizovac i Petrijevci, čiju je izradu također financirala Osječko-baranjska županija.

U drugoj fazi (Javni poziv-dostava prijava), potencijalni investitori prijavom svoga poslovnoga prijedloga sudjeluju u postupku pred-odabira, kako bi u završnoj fazi mogli dostaviti konačne projektne prijedloge. Provedba PRŠI-ja na području Osječko-baranjske županije, predviđa investicijski model A, prema kojemu će projektiranje, izgradnja i upravljanje mrežom biti obveza privatnog operatora, uz aktivnu podršku dionika lokalne i regionalne samouprave. Visina ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu za Područja A i B procjenjuje se na 226,9 mil. kuna. Rok za objavu Liste prihvatljivih investitora je 22. studenog 2019. godine.

Uspješnom provedbom prvog koraka, stvorene su pretpostavke za nastavak procesa odabira potencijalnog investitora za ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu vrlo velikih brzina, budući da prijavitelji u drugoj fazi mogu podnijeti prijave samo za one PRŠI-je koji su javno objavljeni, a na temelju provedenog Javnog poziva – iskaz interesa.

IMG 2943

ENERGETSKA OBNOVA 16 ZGRADA JAVNE NAMJENE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

IMG c8ab03bdd04b453a10802ece6af0cf59 V

 

Na sastanku održanom 26. srpnja 2019. godine pet izvođača uvedeno je u posao na izvođenju radova energetske obnove za još 8 objekata javne namjene na području Osječko-baranjske županije.

Konkretno radi se o energetskoj obnovi osnovnih škola Vladimir Nazor, područne škole Čepinski Martinci i Antunovac, područne škole Ivanovac koju izvodi tvrtka FIND-ING d.o.o., obnovi zgrade Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole Osijek, zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir i zgrade I. gimnazije Osijek, koju izvodi tvrtka Izo građenje konzalting d.o.o., obnovi osnovne škole Petrijevci koju izvodi tvrtka EMAX d.o.o., obnovi osnovne škole Gorjani koju izvodi tvrtka Ukras d.o.o. i obnovi Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci koju izvodi tvrtka Elektro-knochl d.o.o.

Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 19.715.829,31 kunu, a rok izvedbe radova je 8 do 10 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Uz već ranije uvedene izvođače radova u posao započela je energetska obnova 16 zgrada javne namjene u vlasništvu Osječko-baranjske županije.

POČINJU RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI JOŠ 8 OSNOVNIH ŠKOLA

Nakon što su potpisani ugovori o izvođenju radova energetske obnove, 23. srpnja 2019. godine je u prostorijama Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije, održan sastanak s izvođačima radova. Tema sastanka bila je uvođenje u posao na izvođenju radova energetske obnove za 8 osnovnih škola na području Županije.

Konkretno radi se o energetskoj obnovi osnovnih škola Laslovo i Josipa Antuna Čonlića, Đakovo čiju obnovu izvodi tvrtka Fasader Boja d.o.o., obnovu osnovne škole Dore Pejačević, izvodi tvrtka Kometajn Gradnja, obnovu osnovnih škola J. J. Strossmayera, Đurđenovac i Vladimir Nazor, Feričanci izvodi tvrtka EMAX d.o.o., obnovu osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“, Đakovo zgrade razredne nastave izvodi tvrtka Elektro-knochi d.o.o., obnovu osnovne škole Lug izvodi tvrtka FIND-ING d.o.o. te obnovu osnovne škole Petrijevci, područne škole Satnica izvodi tvrtka K.M.D. servis d.o.o.

Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 26.941.541,44 kune, a rok izvedbe radova je 10 mjeseci od dana uvođenja u radove.

slika uvodjenjeu radove

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NAJUSPJEŠNIJA PO PRIVLAČENJU EU SREDSTAVA - 35 PROJEKATA ENERGETSKE OBNOVE JAVNIH ZGRADA, PROJEKT DOSTUPNIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I GOSPODARSKOG CENTRA

20171109 105753 Kopiraj Kopiraj

Osječko-baranjska županija i u 2019. godini nastavlja s uspješnim povačenjem EU sredstava.

Tako je početkom srpnja na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavljeno ukupno 23 Europska projekta (22 projekta energetske obnove zgrada javne namjene te projekt Gospodarskog centra). Radi se o bespovratnim i namjenskim sredstvima koji se usmjeravaju za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova. Sukladno pozivu moguće je odobrenje sredstava 70% iznosa prihvatljivih troškova koje je Županija dužna osigurati iz vlastitih izvora za provedbu ovih projekata. Ukupan iznos traženih sredstava je 17.836.579,63 kune, čime će Osječko-baranjskoj županiji pomoći u sufinanciranju projekata.

Tijekom 2018. godine kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Osječko-baranjska županija je već osigurala sufinanciranje u iznosu od 16.940.959,05 kuna za 14 projekata (13 projekata energetske obnove zgrada javnog sektora i projekt Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije).

Uz projekte Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije i Gospodarskog centra ostali projekti odnose se na energetske obnove zgrada Opće bolnice Našice, Doma za starije i nemoćne Osijek, Tehničke i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole Osijek; Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir; Doma zdravlja Donji Miholjac Zdravstvene stanice Magadenovac; Srednje strukovne škole Antuna Horvata Đakovo; I. gimnazije Osijek; Elektrotehničke i prometne škole, Osnovne škole "Augusta Harambašić", Donji Miholjac; Osnovne škole Josipa Antuna Ćonlića, Đakovo; Osnovne škole Dore Pejačević, Našice; Osnovne škole J. J. Strossmayera, Đurđenovac; Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ zgrade razredne i predmetne nastave, Đakovo; Osnovne škole Laslovo; Osnovne škole Petrijevci; Osnovne škole Lug, Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka; Osnovne škole Lug Područne škole Vardarac, Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka Područne škole Breznica Našička; Osnovne škole Petrijevci Područne škole Satnica; Osnovne škole Gorjani; Osnovne škole Milka Cepelića Područne škole Beketinci; Osnovne škole Vladimir Nazor Područne škole Čepinski Martinci; Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci; Osnovne škole kralja Tomislava, Našice; Osnovne škole Šećerana Područne škole Baranjsko Petrovo Selo; Osnovne škole Antunovac Područne škole Ivanovac; Osnovne škole Josipa Kozarca Područne Škole Koritna; Osnovne škole Josipa Kozarca Područne škole Kešinci; Osnovne škole Luka Botić, Viškovci; Osnovne škole „Matija Gubec“ Magadenovac; Osnovne škole Kneževi Vinogradi Područne škole Grabovac i Osnovne škole Kneževi Vinogradi Područne škole Karanac.  

            Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 148.172.961,63 kune, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 94.330.190,40 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 36.901.812,17 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ukupno je prijavljen iznos od 34.777.538,68 kuna.

Ovime se još jednom dokazuje kako je Osječko-baranjska županija među najuspješnijima u privlačenju EU sredstava.

Top