ZAVŠENA ENERGETSKA OBNOVA 9 ZGRADA ŠKOLA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

ivanovac

Osječko-baranjska županija je u ožujku je zavšila radove na energetskoj obnovi na devet zgrada osnovnih škola.

Radi se o zgradama Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci; Osnovne škole Antunovac Područne škole Ivanovac Osnovne škole Josipa Antuna Ćonlića, Đakovo; Osnovne škole Laslovo; Osnovne škole Petrijevci; Osnovne škole Lug Područne škole Vardarac, Osnovne škole Petrijevci Područne škole Satnica; Osnovne škole Gorjani i Osnovne škole Vladimir Nazor Područne škole Čepinski Martinci.

Rekonstrukcijom školskih zgrada postojeća stolarija zamijenjena je novom, fasade i stropovi su toplinski izolirani, a energetska učinkovitost zgrada poboljšana je i rekonstrukcijom sustava grijanja. Ukupno smanjenje potrošnje primarne energije je više od 51%. Na ovaj način smanjene su godišnje potrebe toplinske energije za grijanje kao i emisije CO2 te su zgrade prešle u više energetske razrede. Ovime su učenici i nastavno osoblje dobili bolje uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

Ukupna vrijednost izvedenih radova na ovih devet završenih škola iznosi 17.456.692,35 kuna, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 10.338.281,22 kuna, Osječko-baranjska županija je sudjelovala s 3.390.178,98 kuna, a Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije s iznosom od 3.728.232,15 kuna.

Školske zgrade su obnovljene u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Osječko-baranjska županija na ovaj način obnavlja ukupno 35 zgrada javnog sektora. Nakon uspješnog završetka obnove navedenih 9 zgrada, a na ostalih 26 su radovi u tijeku.

           

Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

NA FIZIKALNU TERAPIJU OD SADA I U BELI MANASTIR

 

Osječko-baranjska županija osigurala je mogućnost korištenja usluga Doma zdravlja Beli Manastir za fizikalnu medicinu. Za potrebe fizikalne rehabilitacije više nije potrebno ići u Osijek ili Bizovac, već je sva potrebna oprema od sada dostupna i u Domu zdravlja Beli Manastir. Rezultat je to provedbe projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ Osječko-baranjske županije koji se provodi sredstvima Europske unije.

Novooformljeni tim liječnika i fizioterapeuta educiran za rad s najnovijom dijagnostičko-terapeutskom opremom iz područja fizikalne medicine pružat će pacijentima usluge rehabilitacije na nanajvišoj razini. Radi se o opremi za fizikalnu medicinu koja uključuje 4 terapijska lasera, 4 uređaja za magnetoterapiju, 4 multifunkcionalna aparata za fizikalnu terapiju (elektroterapija, tens, uzv i laser), 6 tensa i 4 terapijska ultrazvuka ukupne vrijednosti 225.120,00 kuna.fizikalna BM

Osim novog odjela za fizikalnu medicinu u Domu zdravlja Beli Manastir Osječko-baranjska županija kupila je i dijagnostičku opremu ukupne vrijednosti 1.807.603,75 kuna. Radi se o ultrazvučnom aparatu i kardiološko pulmološkoj opremi (aparat za KMAT, holter EKG, defibrilator, spirometar, ergometar bicikl) koja je među ostalima, namijenjena djelatnostima obiteljske i interne medicine. Također, Dom zdravlja Beli Manastir je dobio opremu namijenjenu djelatnostima dentalne medicine i ginekologije.

Ukupna ulaganja u Dom zdravlja Beli Manastir kroz ovaj projekt iznose 1.982.964,69 kuna, a sam Projekt usmjeren je poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije čime se smanjuje broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15% u bolnice u Osijeku i Našicama. Ujedno se poboljšavaju uvjeti za potrebe pružatelja primarne zdravstvene zaštite domovima zdravlja u Osijeku, Našicama, Đakovu, Donjem Miholjcu, Belom Manastiru i Valpovu putem ulaganja u opremu i infrastrukturna ulaganja.

DO PROLJEĆA GOTOVA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA

škole manje

Radovi na energetskoj obnovi zgrada javne namjene na području Grada Osijeka u punom su zamahu. Radi se o energetskoj obnovi zgrada Doma za starije i nemoćne osobe Osijek, I. gimnazije, Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole i Elektrotehničke i prometne škole Osijek. Planirani završetak radova na navedenim objektima bio je između srpnja i studenog 2020. godine, a povoljni vremenski uvjeti doprinjeli su bržoj dinamici izvedbe radova od planirane.

            Najveći zahvat odvija se na obnovi sve tri zgrade Doma za starije i nemoćne osobe. Ovdje je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova, stropova i krova, zamjena postojeće stolarije novom te rekonstrukcija sustava grijanja. Ukupna vrijednost radova iznosi 12.086.741,55 kuna. Nakon rekonstrukcije zgrade će iz energetskog razreda E prijeći u energetski razred B čime će se ostvariti dodatna ušteda godišnje potrebe toplinske energije te steći bolji uvjeti rada i boravka njegovih korisnika. Godišnje potrebe toplinske energije za grijanje bit će smanjenje za 1.171.067,60 kWh, a emisija CO2 za 63%.

            Rekonstrukcije Elektrotehničke i prometne škole Osijek ukupne vrijednosti 11.204.095,90 kuna izvedena je zamjena postojeće stolarije novom te toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade dodatno je poboljšana rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će se smanjiti godišnje potrebe toplinske energije za grijanje za 1.064.266,77 kWh, dok će učenici i nastavno osoblje dobit bolje uvjete za rad i smanjenjem emisije stakleničkih plinova za 68%.

            Na zgradi Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđer Bošković i Medicinske škole Osijek postojeća stolarija zamijenjena je novom te je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade dodatno će se poboljšati rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će se smanjiti godišnje potrebe toplinske energije za grijanje za 535.468,00 kWh, a emisija CO2 bit će smanjena za 65,42%. Ukupna vrijednost radova iznosi 4.945.711,08 kuna.

            U obnovljenu školsku zgradu na proljeće 2020. godine ući će i učenici i nastavno osoblje I. gimnazije Osijek. Zamjenom postojeće stolarije novom te toplinskom izolacijom vanjskih zidova i krova, kao i rekonstrukcijom sustava grijanja uvelike će se poboljšati energetska svojstva školske zgrade. Na taj način godišnje potrebe toplinske energije za grijanje bit će smanjene za 152.796,00 kWh. Ukupna vrijednost svih radova iznosi 2.785.610,50 kuna, a nakon rekonstrukcije školska zgrada preći će iz energetskog razreda D u B te će emisija CO2 na godišnjoj razini biti smanjena za 72,51%.

            Ukupna ulaganja Osječko-baranjske županije u nevedene objekte iznose 31.022.158,63 kune, a sukladno ukazanim portrebama, ulaganja u energetsku obnovu zgrada javne namjene bit će nastavljena i u budućem razdoblju.

PUT DO SUVREMENIH TEHNOLOGIJA KROZ ULAGANJE U RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA

za web

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je listu prihvatljivih prijavitelja za planove razvoja širokopojasne infrastrukture 21 jedinice lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, među kojima je i plan Osječko-baranjske županije.

Osječko-baranjska županija iskazala je interes za ulaganje u širokopojasnu mrežu i izradila Plan razvoja širokopojasne infrastrukture /PRŠI/ za područje sedam općina na svome području, Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, što je prepoznato kao investicijska prilika od strane prijavitelja Hrvatskog telekoma d.d.

Objavom liste potencijalnih investitora na razini RH za razvoj širokopojasne infrastrukture u područjima bez dovoljno komercijalnog interesa za ulaganja, završena je druga faza provedbe javnog Poziva „Izgradnja mreža slijedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža slijedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.2020., a temeljem Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

U prvoj fazi Poziva, Osječko-baranjska županija je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU dostavila iskaz interesa za ulaganje u širokopojasnu mrežu te se nakon provedenog procesa odabira našla na nacionalnoj listi PRŠI-ja koja je sadržavala 71 razvojni plan širokopojasne mreže na području cijele Republike Hrvatske.

Nastavno, u drugoj fazi provedbe Poziva, potencijalni ulagači odabirali su područja ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu, rukovodeći se kriterijima financijske i ekonomske isplativosti. Završetkom procesa odabira prihvatljivih projekata za ulaganje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU definiralo je listu investitora i nositelja PRŠI-ja s pravom podnošenja konkretnih projektnih prijedloga na Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih EU sredstava, koji će biti otvoren do kraja prvog kvartala 2020. godine.

Plan razvoja širokopojasne infrastrukture /PRŠI/ za općine Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka Osječko-baranjske županije jedan je od 16 u RH odabranih za ulaganje od strane privatnog investitora (investicijski model A) - Hrvatski telekom d.d., koji uz sredstva EU mora uložiti vlastita investicijska sredstva u izgradnju ove infrastrukture.

Na ovaj način stvorene su realne pretpostavke za nastavak provedbe Projekta razvoja širokopojasne mreže na području Osječko-baranjske županije, odnosno za novi investicijski ciklus u širokopojasnu infrastrukturu već u drugoj polovici 2020. godine, kao razvojnim prioritetom Osječko-baranjske županije, budući da se radi o stvaranju pretpostavki za korištenje internetskih tehnologija na te njihovu utjecaju na tehnološki rast i razvoj na cijelom području Osječko-baranjske županije, kao snažne varijable gospodarskog rasta i razvoja.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ULOŽILA JE VIŠE OD 5,3 MILIJUNA KUNA U SPORTSKE TERENE I DJEČJA IGRALIŠTA

Igrališta

 

Osječko-baranjska županija u cilju podizanja svijesti o važnosti sporta i dostupnosti sportske infrastrukture stanovnika jedinica lokalne samouprave ulaže znatna sredstva u izgradnju i opremanje športskih terena i dječjih igrališta.

Tako su tijekom prošle i ove godine završeni radovi na izgradnji i opremanju školskih igrališta srednjih škola u Našicama i Đakovu. Na školskom igralištu Srednje škole Isidora Kršnjavog u Našicama izvedena je rekonstrukcija športskog terena i atletske staze, ugrađena je sportska podloga te postavljena nova rasvjeta. Ukupna ulaganja Osječko-baranjske županije vezano uz rekonstrukciju i opremanje ovog školskog igrališta iznosila su 4.247.966,33 kune.

Na školskom igralištu koje koriste đakovačke srednje škole (Gimnazija A. G. Matoša, Ekonomska škola Braće Radić i Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo) rekonstruirana je atletska staza, ugrađena sportska podloga na atletskoj stazi te je izvedena rasvjeta igrališta ukupne vrijednosti 1.130.099,30 kuna.

Ulaganjima ovog tipa omogućuje se kvalitetnije provođenje športskih aktivnosti kako učenika, tako i profesionalnih sportaša i rekreativaca.

Značajna sredstva Osječko-baranjska županija ulaže i u izgradnju i opremanje dječjih igrališta. Opremljena su i dana na korištenje dječja igrališta u Potnjanima, Laslovu, Feričancima, Torjancima, Semeljcima, Dopsinu i Vuki te u Ivanovcima i Beketincima, a do kraja godine bit će predana na korištenje i stanovnicma Bolmana i Podravske Moslavine. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi 991.528,60 kuna.

Ovime je još jednom vidljiva briga Osječko-baranjske županije za ravnomjeran razvoj jedinica lokalne samouprave na svom području.

Top