Završena energetska obnova zgrade Područne škole Petlovac na adresi Rade Končara 29, Petlovac, Osnovne škole Šećerana, Šećerana

Osječko-baranjska županija završila je energetsku obnovu zgrade Područne škole Petlovac te je obavljen tehnički pregled zgrade čime je uspješno završen ovaj projekt.

Projektom rekonstrukcije izvedena je toplinska izolacija cijelog pročelja i svih zidova prema negrijanom tavanu kao i rekonstrukcija cjelokupnog  krovišta. Radovi su izvedeni i na zamjeni starih prozora novima, a dodatna ušteda energije osigurana je kroz rekonstrukciju sustava grijanja konkretno: zamjenom kotla na lož ulje s dva plinska bojlera. Sve to rezultiralo je smanjenjem godišnje potrebe toplinske energije za grijanje i smanjenjem emisije CO2. Kvalitetnijem životu i radu u školi pridonosi i nova, moderna i energetski učinkovita LED rasvjeta. Nakon rekonstrukcije školske zgrade učenici, nastavno i ostalo osoblje škole imaju bolje uvjete za rad u obnovljenoj zgradi, a  uštede su postignute u potrebnoj energiji za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova za 17,7 t.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 846.151,75 kune od čega su osigurana sredstva iz fondova Europske unije u iznosu 411.328,60 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 193.124,05 kune i Osječko-baranjska županija s 241.699,10 kuna. Nakon rekonstrukcije školska zgrada izgrađena 1979. godine prešla je iz energetskog razreda D u B.

Opširnije

Završena energetska obnova zgrade Druge srednje škole Beli Manastir na adresi Školska 3, Beli Manastir

Osječko-baranjska županija završila je energetsku obnovu zgrade Druge srednje škole Beli Manastir  te je obavljen tehnički pregled zgrade čime je uspješno završen ovaj projekt.

Projektom rekonstrukcije izvedena je izmjena postojeće aluminijske stolarije novom, toplinska izolacija vanjskih zidova i stropa prema tavanu, čime će se smanjiti godišnje potrebe toplinske energije za grijanje kao i emisija CO2. Nakon rekonstrukcije školske zgrade učenici, nastavno i ostalo osoblje škole imaju bolje uvjete za rad u obnovljenoj zgradi, a uštede su postignute u potrebnoj energiji za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova za 73,04%.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.399.285,15 kuna od čega su osigurana sredstva iz fondova Europske unije u iznosu 857.010,75 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 427.440,10 kune i Osječko-baranjska županija s 114.834,30 kune. Nakon rekonstrukcije školska zgrada izgrađena 1965. godine prešla je iz energetskog razreda D u B, a ostvarene uštede dalje će se preusmjeravati na unaprjeđenje nastave i radnih uvjeta u školi.

Projekti su odobreni u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opširnije

„Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ (KK.08.1.1.02.0015)

jelena

Projekt je usmjeren poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije, kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu te edukaciju medicinskog osoblja, čime se planira smanjiti broj upućivanja u bolnice kao i poboljšanje uvjeta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u svim domovima zdravlja na području Osječko-baranjske županije: Osijek, Našice, Đakovo, Donji Miholjac, Beli Manastir i Valpovo, kao i kod koncesionara.

Trajanje projekta: 30 mjeseci. Razdoblje provedbe: 01. prosinca 2017. - 01. lipnja 2020. godine.

Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, dok su domovi zdravlja, čiji je ona osnivač, korisnici rezultata projektnih aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta je 23.899.295,09 kuna.

Izvori financiranja: bespovratna sredstava EU - 20.029.166,70 kuna (85%); sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini - 2.474.191,18 kn, sredstva Osječko-baranjske županije - 1.395.937,21 kn.

Dom zdravlja Osijek, korisnik je projektnih aktivnosti Projekta, koje imaju za cilj podizanje razine kvalitete primarne zdravstvene zaštite, kroz ulaganja u infrastrukturne zahvate (rekonstrukcija, adaptacija) na objektima, opremanje ambulanti, ordinacija i zdravstvenih stanica novom medicinsko-tehničkom i dijagnostičko-terapijskom opremom i edukaciju liječnika.

Ukupno procijenjeno ulaganje u Dom zdravlja Osijek iznosi 5.490.793,75 kn:

  • Infrastrukturni radovi - 2.877.543,75 kn. Radovi uključuju izgradnju rampi za osobe s invaliditetom na sedam lokacija, za pristup ordinacijama u Antunovcu, Ernestinovu, Cepinu (3 komada), Erdutu, Retfali, Jugu II (2 komada) i Reisnerovoj ulici u Osijeku te ugradnju dizala ili podizne platforme na tri lokacije, u Čepinu, Retfali i Jugu II;
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije - 72.450,00 kn, za adaptaciju objekata/zgrada zdravstvenih ambulanti Doma zdravlja Osijek;
  • Nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme – procijenjene vrijednosti od 1.772.000,00 kn. Oprema je namijenjena djelatnostima obiteljske/opće medicine, ginekologije i pedijatrije. Za dio opreme u vrijednosti od 1.238.736,25 kn postupak javne nabave je završen, a odnosi se na nabavu (1) UZV opreme u vrijednosti od 638.748,75 kn (3 komada pedijatrijskog ultrazvučnog aparata s mikrokonveksnom sondom) i nabavu (2) kardiološko-pulmološke opreme u vrijednosti od 599.987,50 kn (31 komad defibrilatora AVD s ormarićem ukupne vrijednosti 581.250,00 kn, 1 EKG aparat s kolicima i držačem za kablove u vrijednosti od 18.737,50 kn). U tijeku je postupak nabave za ostalu medicinsko-tehničku opremu.
  • Nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme za Koncesionare Doma zdravlja Osijek -- procijenjene vrijednosti od 705.800,00 kn;
  • Edukacija liječnika Doma zdravlja Osijek – procijenjene vrijednosti od 63.000,00 kn. Predviđena je edukacija tri liječnika za dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike Color Dopplera.

Osječko-baranjska županija najuspješnija je u energetskoj obnovi zgrada

Osječko-baranjska županija veliku pozornost posvetila je energetskoj obnovi i poboljšanju uvjeta boravka u zgradama u svom vlasništvu, a u kojima se obavljaju djelatnosti javne namjene uz korištenje sredstava fondova Europske unije.

Trenutno je ukupno u pripremi i provedbi 54 projekta energetske obnove zgrada osnovnih i srednjih škola, bolnica, domova zdravlja i zdravstvenih stanica, domova za starije i nemoćne, na području cijele Osječko-baranjske županije, čija je ukupna vrijednost preko 170 milijuna kuna, od čega će Osječko-baranjska županija sufinancirati iznos od 46 milijuna kuna, bespovratna sredstva Europske unije iznose 95 milijuna kuna, te se planira dio sufinanciranja osigurati od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 29 milijuna kuna.

Opširnije
Top