Kontinentalni turizam - korisnici potpora

 Korisnici potpora u ruralnom turizmu u 2019. godini:

Korisnici potpora u ruralnom turizmu u 2018. godini:

Korisnici potpora u ruralnom turizmu u 2017. godini:

Korisnici potpora u ruralnom turizmu u 2016. godini:

Korisnici potpora u ruralnom turizmu u 2015. godini:

Top