Osvješćivanje javnosti i prevencija početak borbe protiv siromaštva

10 listopada 2018

U organizaciji SOS Dječjeg sela Ladimirevci u Osijeku je danas, 10. listopada 2018. godine, održan stručni skup pod nazivom „#vidime – za djetinjstvo jednakih prilika“. Riječ je o projektu ladimirevačkog SOS Dječjeg sela u partnerstvu sa SOS Dječjim selom Hrvatska koji se provodi od studenoga 2017. godine, a stručni skupovi namijenjeni su strukovnim organizacijama, institucijama i udrugama koje će moći u svakodnevnoj praksi iskoristiti rezultate provedenih aktivnosti i u budućnosti podržati projekt u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Upravo stoga sudionike stručnog skupa pozdravio je zamjenik župana Goran Ivanoić. On je naglasio da Osječko-baranjska Županija poduzima niz aktivnosti na prevenciji siromaštva i socijalne isključivosti, a uz redovite programe u to područje se može uključiti i projekt besplatne kunhinje za sve učenike osnovnih škola te druge aktivnosti.

Prema službenim podacima u Hrvatskoj svako peto dijete živi u riziku od siromaštva i socijalne isključivosti, pa je ovaj projekt usmjerenom izravno na rad s djecom, nastavnicima i roditeljima, zatim na provođenje medijske kampanje i organiziranja stručnih skupova kako bi se senzibilizirala javnost na potrebe djece u siromaštvu. Naime, za rješavanje ovog problema potrebna je prvo osviještenost javnosti da problem postoji te sustavan i multidisciplinaran rad na prevenciji.

Navedene aktivnosti provode se na razini Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije. Nakon Osijeka, stručni skupovi održat će se u Zagrebu i Sisku.

Top