Počinje građevinski dio Projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće

11 rujna 2019

Potpisivanjem Sporazuma o ustupanju radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Belišće, Petrijevci, Koška i Gat s izvođačima radova danas (11. rujna 2019. godine) počela je jedna od najznačajnijih faza u realizaciji Projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće, najvećeg infrastrukturnog projekta na širem valpovačkom i donjomiholjačkom području. Ukupna vrijednost Projekta je 271.578.968,00 kuna, s tim da su 69,80 % bespovratna sredstva Europske unije (189.561.114,00 kuna), a nacionalni dio (82.017.854,00 kuna) sufinanciraju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (po 35.542.437,00 kuna) te Dvorac d.o.o. (7.449.186,00 kuna) i Hidrobel d.o.o. (3.483.794,00 kuna).

U ime nositelja projekta, Dvorca d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo, Sporazum je potpisao direktor Damir Pepić, dok su kao zajednica ponuditelja za izvođenje radova za četiri komponente Projekta ugovore potpisali Ivan Jukić u ime Vodovod - Montaže d.o.o. Osijek, Marko Tadić i Zoran Škorić u ime Osijek-Koteksa d.d. Osijek, Igor Biglbauer u ime Odvodnje d.d. Darda te Aquaterm d.o.o. Osijek.

Svečanom potpisivanju Sporazuma održanom u Centru kulture „Matija Petar Katančić“ u Valpovu nazočili su generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Goran Ivanović, gradonačelnici gradova Valpovo i Belišće, načelnici i predstavnici općina Petrijevci, Bizovac, Marijanci i Koška te drugi uzvanici.

- Ovo je veliki dan i povijesni projekt za ovo područje Osječko-baranjske županije. Sjećamo se da je zbog izvjesnih problema u pripremama izgledalo da se neće ostvariti ovaj sustav aglomeracija, no brigom župana Ivana Anušića kao člana Upravnog vijeća Hrvatskih voda i Zorana Đurokovića kao generalnog direktora Hrvatskih voda, projekt je pripremljen i danas su potpisani prvi ugovori. Projekt je iznimno važan i za našu građevinsku operativu  jer je 270 milijuna kuna zaista ogroman novac. Čestitam svim sudionicima projekta, komunalnim poduzećima, gradonačelnicima i načelnicima te osobito Hrvatskim vodama kao nositelju cijele priče - rekao je zamjenik župana Goran Ivanović. Dodao da je, uz projekt Valpovo - Belišće, u tijeku priprema projekata aglomeracija Đakovo, Osijek, Beli Manastir, Našice i Semeljci, a ukupna vrijednost projekata aglomeracija na području Osječko-baranjske županije iznosi više od 2 milijarde kuna.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković je rekao kako je ovaj projekt rezultat potpisanog ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava na sjednici Vlade u Osijeku, održanoj 1. prosinca 2017. godine, te potom provedenih natječaja i javne nabave. Potpisivanjem ugovora stvoreni su uvjeti za početak radova, a njihov završetak se očekuje krajem 2022. godine. Naglasio je kako je riječ o zahtjevnom građevinskom pothvatu u komu se treba izgraditi dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 15 crpnih stanica, više od 100 kilometara vodoopskrbne i odvodne mreže, a sustav odvodnje obuhvatit će gotovo 10.000 novih priključaka.  

Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće odnosi se na rekonstrukciju, izgradnju i dogradnju vodovodne i kanalizacijske mreže na području isporuka vodnih usluga pod nadležnošću Dvorca d.o.o. Valpovo i Hidrobela d.o.o. Belišće. Nositelj projekta je tvrtka Dvorac d.o.o., a partner Hidrobel d.o.o.. Projektno područje je dio Osječko-baranjske županije i teritorijalno obuhvaća područje gradova Valpovo i Belišće s naseljima Bistrinci, Koška, Harkanovci, Petrijevci, Bizovac, Satnica, Samatovci, Gat, Koška i Niza.

Cilj projekta je unaprjeđenje vodoopskrbe i pripreme pitke vode te prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda na cjelokupnom području.

Projekt obuhvaća rekonstrukciju cjelokupne vodovodne i kanalizacijske mreže na području gradova Valpovo i Belišće, nastavak i završetak izgradnje sustava odvodnje na području općina Petrijevci, Bizovac, Koška i Marijanci, izgradnju uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u Belišću i Petrijevcima te izgradnje uređaja za pitku vodu u Belišću.

Top