Dokumenti

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za ruralni razvoj:

  • Odluka o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/17., 8/17. i 4/18.)
  • Odluka o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ("Županijski glasnik" broj 6/15. i 2/21.)
  • Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2021. godinu ("Županijski glasnik" broj 14/20.)
Top