Dokumenti

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za turizam, kulturu i sport:

Kultura (općenito):

Ustanove kulture:

Programi javnih potreba:

  • Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu - 15/19.
  • Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu - 15/19.
  • Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu - 15/19.
Top