Informacije za 16. siječnja 2022.


- 778 obrađenih uzorka

- 429 pozitivnih nalaza (novopozitivne osobe imaju prebivalište na području gradova: Osijeka 244, Đakova 32, Našica 29, Belišća 17, Belog Manastira i Valpova po 9 i Donjeg Miholjca 1 i na području općina: Čepin 11, Erdut 10, Darda 9, Ernestinovo 8, Antunovac i Bizovac po 6, Punitovci i Bilje po 5, Podgorač 4, Semeljci i Kneževi Vinogradi po 3, Vuka, Vladislavci, Drenje, Marijanci i Draž po 2 i Đurđenovac, Čeminac, Jagodnjak, Koška, Petrijevci, Satnica Đakovačka, Strizivojna i Feričanci po 1)

- 75 hospitaliziranih osoba (60 u KBC Osijek, 15 u OŽB Našice) od kojih je 14 osoba u Respiracijskom centru

- bez preminulih

- 1016 osoba je u samoizolaciji

Informacije za 16. siječnja 2022.


- 778 obrađenih uzorka

- 429 pozitivnih nalaza (novopozitivne osobe imaju prebivalište na području gradova: Osijeka 244, Đakova 32, Našica 29, Belišća 17, Belog Manastira i Valpova po 9 i Donjeg Miholjca 1 i na području općina: Čepin 11, Erdut 10, Darda 9, Ernestinovo 8, Antunovac i Bizovac po 6, Punitovci i Bilje po 5, Podgorač 4, Semeljci i Kneževi Vinogradi po 3, Vuka, Vladislavci, Drenje, Marijanci i Draž po 2 i Đurđenovac, Čeminac, Jagodnjak, Koška, Petrijevci, Satnica Đakovačka, Strizivojna i Feričanci po 1)

- 75 hospitaliziranih osoba (60 u KBC Osijek, 15 u OŽB Našice) od kojih je 14 osoba u Respiracijskom centru

- bez preminulih

- 1016 osoba je u samoizolaciji

Informacije za 15. siječnja 2022.

- 871 obrađenih uzoraka

- 510 pozitivnih nalaza (novopozitivne osobe imaju prebivalište na području gradova: Osijek 232, Đakovo 106, Valpovo 16, Beli Manastir i Našice po 15, Belišće 12 i Donji Miholjac 1 te na području općina: Erdut 22, Čepin 19, Bilje 11, Antunovac 8, Darda 7, Čeminac 6, Kneževi Vinogradi, Punitovci i Satnica Đakovačka po 5, Draž 4, Bizovac, Gorjani, Levanjska Varoš, Petrijevci, Semeljci, Šodolovci i Viškovci po 2, Ernestinovo, Koška, Podravska Moslavina, Popovac, Trnava, Viljevo i Vladislavci po 1)

- 73 hospitalizirane osobe (58 u KBC Osijek, 15 u OŽB Našice) od kojih su 13 u Respiracijskom centru

- preminula je jedna osoba (iz Valpova, u dobi od 78 godina)

- 1.047 osoba u samoizolaciji

Informacije za 14. siječnja 2022.

- obrađenih uzoraka: 771

- 425 pozitivnih nalaza (novopozitivne osobe imaju prebivalište na području gradova: Osijek 212, Đakovo 47, Našice 29, Valpovo 13, Belišće 9, Beli Manastir 8 i Donji Miholjac 6 te na području općina: Čepin 31, Darda 11, Erdut 10, Antunovac i Đurđenovac po 6, Draž i Koška po 5, Bizovac 4, Bilje 3, Drenje, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Levanjska Varoš i Satnica Đakovačka po 2, Čeminac, Donja Motičina, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Petrijevci, Podgorač, Punitovci i Semeljci po 1)

- 73­ hospitalizirane osobe (53 u KBC Osijek, 20 u OŽB Našice) od kojih su 11 u Respiracijskom centru

- preminule su tri osobe (iz Našica, Osijeka i Viljeva, u dobi od 49, 71 i 85 godina)

- 896 osoba u samoizolaciji

Informacije za 13. siječnja 2022.

- 1.012 obrađenih uzoraka

- 463 pozitivnih nalaza (novopozitivne osobe imaju prebivalište na području gradova Osijek 236, Đakovo 97, Našice 19, Beli Manastir 11, Valpovo 8, Belišće 7 i Donji Miholjac 4 te na području općina Čepin 22, Antunovac 12, Darda 6, Ernestinovo, Satnica Đakovačka i Viškovci po 4, Erdut i Vladislavci po 3, Bilje, Bizovac, Draž, Drenje, Gorjani, Kneževi Vinogradi, Koška i Semeljci po 2, Jagodnjak, Feričanci, Punitovci, Strizivojna, Šodolovci, Trnava i Vuka po 1)

- 72­ hospitalizirane osobe (54 u KBC Osijek, 18 u OŽB Našice) od kojih su 10 u Respiracijskom centru

- preminula je jedna osoba (iz Osijeka, u dobi od 50 godina)

- 832 osobe u samoizolaciji

Top