Srijeda, 15 svibnja 2019

Počinju pripreme za izgradnju centra za rehabilitaciju

U Osijeku već 56 godina djeluje Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“, odgojno-obrazovna ustanova za djecu i odrasle osobe s lakšim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama te utjecajnim teškoćama u razvoju. Uz taj program u Centru je organiziran i poludnevni boravak odraslih osoba s invaliditetom koji trenutno obuhvaća 54 korisnika, s time da 40 korisnika financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 10 korisnika zajednički financiraju Osječko-baranjska županija i Grad Osijek, a troškove za četiri korisnika plaćaju njihovi roditelji. Većina (36) korisnika poludnevnog boravka ovog Centra dolazi na dislociranu lokaciju u osječkom naselju Briješće, dok ostali pohađaju program u matičnoj zgradi Centra na Drinskoj ulici.

Danas, 15. svibnja 2019. godine, korisnike poludnevnog boravka u Briješću posjetili su župan Ivan Anušić i zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka Žana Gamoš. Bili su srdačno i iskreno dočekani te pozdravljeni, što je odlika polaznika Centra, a ugodan susret rezultirao je i konkretnim dogovorom o novim zajedničkim aktivnostima na poboljšanju položaja osoba s invaliditetom u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Dogovoren je početak priprema za izgradnju centra za rehabilitaciju.

- Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ uz sustav obrazovanja ima i program za odrasle korisnike u dobi više od 21 godinu, dakle uglavnom naše bivše učenike. Program poludnevnog programa omogućava im uslugu psihosocijalne rehabilitacije, brige o zdravlju, prehrani, organiziranom provođenju slobodnog vremena i radnu okupaciju. Prostore na lokaciji u Briješću koristimo za tu namjenu od 2014. godine kada su sredstvima Grada i Županije uređene prostorije do ulice, a prošle godine i dvorišni prostor. Naravno, iako su postojeći uvjeti zadovoljavajući, stalno se teži stvaranju još boljih uvjeta rada, a zbog postojanja sve većeg broja osoba s invaliditetom potrebno je proširenje prostornih kapaciteta jer je njihova radna okupacija u zaštićenim uvjetima najprimjerenija u okviru poludnevnog boravka - kazala je Edit Lemal, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“.

Prijedlog nazočnih roditelja osoba s invaliditetom o potrebi izgradnje centra za rehabilitaciju odmah su podržali župan Ivan Anušić i zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš.

- Osječko-baranjska županija zajedno s Gradom Osijekom sudjeluje u financiranju poludnevnog boravka, sada godišnje izdvajamo po 120.000 kuna, a sudjelujemo i u renoviranju i proširenju prostora. Tijekom današnjeg susreta i razgovora s ravnateljicom i roditeljima korisnika zaključili smo da je ovom području zaista potreban centar za rehabilitaciju, jer takva ustanova ne postoji sve do Zagreba, a potrebe su velike i sve veće. Po uzoru na Centar za autizam, koji smo zajednički uspjeli napraviti Grad Osijek, Osječko-baranjska županija i tri ministarstva, možemo napraviti i centar za rehabilitaciju. Uostalom naša obveza kao predstavnika lokalne i regionalne samouprave je osigurati dostojanstvene uvjete za ove osobe. Dogovorili smo skoro održavanje inicijalnog sastanka, ubrzo ćemo utvrditi prve smjernice i početi pripreme za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izradu projektne dokumentacije, a potom tražiti novac za samu izgradnju - istaknuo je župan Anušić.

Zamjenica gradonačelnika Gamoš kazala je kako je puna lijepih dojmova te poručila da se zajedničkim radom može zaista puno napraviti. Naglasila je da je poludnevni boravak u Briješću rezultat odlične suradnje Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, no na tome neće stati nego će se zajedničke aktivnosti usmjeriti (i) prema izgradnji centra za rehabilitaciju.

Top
Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće. Prihvaćanje kolačića omogućuje optimalno pregledavanje sadržaja.   U redu