Petak, 12 travnja 2019

U rukavce se vratila voda, a s njome ribe i ptice

Završna konferencija Projekta „Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš-Drava i Aljmaški rit, obnovom vodenih staništa, povećanjem bioraznolikosti i razvojem ribolovnog turizma“ održana je danas, 12. travnja 2019. godine, u Restoranu Galija u Osijeku, a u njenom radu sudjelovao je i zamjenik župana Goran Ivanović. 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu INTERREG V-A prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Korisnici projekta su Hrvatske vode i Udruga Zeleni Hrvatske iz Osijeka te Direkcija za vode Južnog Prekodunavlja Pečuh i Zajednica ribolovnih udruga županije Baranja iz Republike Mađarske, dok su pridruženi partneri Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije i Dunav-Drava nacionalni park. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.340.124,59 eura, od čega Europska unija bespovratno sufinancira 1.139.105,89 eura (85 %). Projekt je započeo 1. rujna 2013., a završetak projekta je 30. travnja 2019. godine.

Aljmaški rit i Boroš Drava su poplavna područja rijeke Drave. Osim važne uloge u sustavu obrane od poplava, ove prirodne retencije su područja izuzetno velike biološke raznolikosti i rijetkih staništa o kojima ovise ugrožene vrste. Osim zajedničkih prirodnih karakteristika, Aljmaški rit i Boroš Drava su zbog klimatskih promjena i antropogenih utjecaja pod ubrzanom djelovanju prirodne eutrofikacije i zasipanja pri čemu gubeći ulogu retencije što posljedično vodi do postupnog nestanka važnih i rijetkih staništa.

Kako bi zaustavili ovaj slijed događanja, projektni partneri su krenuli u realizaciju projekta u skladu s EU Direktivama o vodama i Direktivom o staništima, uz sufinanciranje sredstvima EU.

Cilj projekta je obnova i očuvanje biološke raznolikost važnih autohtonih i ostalih staništa u vrlo osjetljivim područjima ekološke mreže NATURA 2000 na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. To uključuje provedbu hidrotehničkih radova i mjera na poplavnom području rijeke Drave u Hrvatskoj i Mađarskoj uz unaprjeđenje prekogranične sektorske suradnje kroz uspostavljanje održivog okoliša u obje zemlje na isti način. Specifični cilj projekta je postizanje boljeg statusa zaštite postojećih staništa i obnova degradiranog staništa na područjima projekta s odgovarajućim aktivnostima te usklađivanje zaštite prirodnih vrijednosti i njihovo održivo korištenje na projektnim područjima.

Rezultati projekta su povećanje površine staništa na kojima poboljšan status očuvanosti ciljanih vrsta i staništa projektnog područja NATURA 2000, i to četiri hektara na hrvatskoj strani granice i 3,2 hektara na mađarskoj strani granice. Projektom su stvoreni atraktivni lokaliteti u obje zemlje za daljnji održivi razvoj i zaštitu okoliša područja i osnivanje novih društvenih odnosa.

- Razmuljivanjem 85.000 kubika vratili smo u funkciju retencije i rukavce Aljmaškog rita koji su bili zamuljeni i zatravljeni. U te se rukavce vratila voda, a s njome ribe i ptice, što znači da priroda, uz pomoć čovjeka, može vratiti značajke kakve je imala prije stotinu i više godina – zaključio je predsjednik Udruge Zeleni Hrvatske Zdravko Peko.

Top